Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF leverer design til verdens første elektriske hurtigbåt

«Medstraum» - verdens første elektriske hurtigbåt
I løpet av sommeren kommer verdens første elektriske hurtigbåt til Stavanger. Båten er del av et europeisk forskningsprosjekt med mål om å skape en utslippsfri båt.

Skrevet av Adam Tzur.

Den utslippsfrie «Medstraum»-hurtigbåten

Vanlige hurtigbåter bruker store mengder diesel og har høye CO2-utslipp. For å løse dette har EU rettet forskning mot elektriske løsninger for en sirkulær økonomi. Nå har SINTEF bidratt med å levere design til verdens første elektriske nullutslippsbåt. Den heter «Medstraum» og driftes av Kolumbus, som er transportselskapet til Rogaland fylkeskommune.


Kilde: TrAM Project

Forskningsprosjektet som baner veien for fremtidens elektriske hurtigbåter

Forskningsprosjektet «Transport Advanced and Modular» (TrAM) er finansiert av EU og har 13 europeiske partnere. Rogaland fylkeskommune koordinerer prosjektet gjennom deres transportselskap, Kolumbus. Prosjektet startet opp i 2018 og blir ferdigstilt i år.

Formålet med TrAM-prosjektet er å være en pilot for å designe og produsere en nullutslipps-hurtigbåt. Denne hurtigbåten har plass til 147 passasjerer og 20 sykler. Den skal gå i trafikk for Kolumbus i Stavanger–Hommersåk/Byøyene-ruten fra sommeren 2022. Båten går i 23 knop og er verdens første fullelektriske hurtigbåt.

Kolumbus er med i prosjektet for å nå selskapets strategiske mål om å bli fossilfri i all transport innen 2025. Selv om hurtigbåtene bare utgjør en marginal del av Kolumbus sine transportmidler, står de for om lag halvparten av CO2-utslippene.

Nå som båten er klar, kan den brukes som utgangspunkt for å produsere fremtidens elektriske hurtigbåter med lav kostnad.


Kilde: TrAM Project

Synlig batteri gir bærekraftig identitet

SINTEF sin rolle i prosjektet har vært å designe båtens utseende og funksjon. Her har seniorrådgiver og industridesigner Einar Johan Hareide vært ansvarlig for båtens design.

 Design er mer enn estetikk

«Design er mer enn estetikk. Designvalg skaper og påvirker båtens funksjon. I mitt arbeid vurderte jeg blant annet fremdriften i vann, og hvordan passasjerene kommer til å bevege seg rundt i båten», sier Einar.

imageu3ur.png
Ulike designløsninger ble vurdert i løpet av prosjektet.


«En viktig del av designprosessen er å gi båten en tydelig identitet. Jeg startet med noe man vanligvis skjuler vekk i designet: batteriet. For å fremheve båtens grønne identitet ble det naturlig å vise frem dens elektriske hjerte.»

Tram fra alle sider tinified.png
Det utvalgte designet med synlig batteri bakerst i båten.


«For Kolombus var det viktig at båten skulle gjenkjennes på sjøen og ha en tydelig profil. Sammen fant vi frem til en god og bærekraftig løsning», avslutter Einar.

Partnere i prosjektet

De norske partnere i prosjektet er Rogaland fylkeskommune, Kolumbus, Maritime CleanTech, Servogear, Wartsila, Fjellstrand, Hydro og Leirvik. SINTEF er medlem av næringsklyngen Maritime CleanTech, som har initiert prosjektet.

De europeiske partnerne i prosjektet er Fraunhofer IEM, University of Strathclyde, National Technical University of Athens, Wärtsilä, Servogear, Hamburg Ship Model Basin, NCE Maritime CleanTech, Uber Boat by Thames Clippers og De Vlaamse Waterveg.

Les mer om prosjektet

 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner