Til hovedinnhold
Norsk English

Slik får vi grønnere og smartere byer

Skal vi lykkes med å utvikle bærekraftige og smarte byer, må vi dele mer kunnskap.
Et nytt SINTEF-forum skal se på framtidas byutviling. Myndigheter, eiendomsutviklere og konsulenter inviteres til å dele kunnskap.

Fortetting, klimautfordringer og mobilitet er utfordringer byplanleggere og eiendomsutviklere diskuterer hver dag. Samtidig endres forutsetningene for å løse utfordringene, og det skjer i raskt tempo. Derfor er det viktig at diskusjonene preges av oppdatert kunnskap om norske forhold.

Med dette som bakgrunn inviterte SINTEF lokale planmyndigheter, eiendomsutviklere og konsulenter i Trondheim til frokostmøte 2. november i år.

Mange møtte opp da SINTEF inviterte til frokostmøte om byutvikling.

Felles retning for byene

Forskere i SINTEF presenterte faglige innlegg om energisystemer, deleløsninger og bylogistikk, som er viktige temaer når man skal bygge attraktive, sosiale, miljøvennlige og økonomisk bærekraftige byer.

- Det aller viktigste for å lykkes med bærekraftige byer er imidlertid at vi deler kunnskap og får en felles forståelse av hvor vi skal, sier forsker Hampus Karlsson i SINTEF.

For å videreføre samtalene fra frokostmøtet vil han derfor opprette et forum for by- og områdeutvikling. Tanken er at deltakerne skal forske på løsninger og ta fram kunnskapen vi trenger for å i felleskap peke ut retningen for byene våre.

Nå blir neste steg å samle de aktørene som ser nytten av et slikt forum, og diskutere rammene. Målet er å få til det i begynnelsen av neste år.

Vil du høre mer, eller lurer du på hvordan din organisasjon kan bli en del av et slikt forum, ta kontakt med Hampus Karlsson.

Du kan også bli med på en digital kortversjon av frokostmøtet på Teams 7. desember kl. 8.30.

Lenke til Teams-møte

Kontaktperson