Til hovedinnhold
Norsk English

Slik får vi grønnere og smartere byer

Skal vi lykkes med å utvikle bærekraftige og smarte byer, må vi dele mer kunnskap.
Et nytt SINTEF-forum skal se på framtidas byutvikling. Myndigheter, eiendomsutviklere og konsulenter inviteres til å dele kunnskap.

Fortetting, klimautfordringer og mobilitet er utfordringer byplanleggere og eiendomsutviklere diskuterer hver dag. Samtidig endres forutsetningene for å løse utfordringene, og det skjer i raskt tempo. Derfor er det viktig at diskusjonene preges av oppdatert kunnskap om norske forhold.

Med dette som bakgrunn inviterte SINTEF lokale planmyndigheter, eiendomsutviklere og konsulenter i Trondheim til frokostmøte 2. november i år.

Mange møtte opp da SINTEF inviterte til frokostmøte om byutvikling.

Felles retning for byene

Forskere i SINTEF presenterte faglige innlegg om energisystemer, deleløsninger og bylogistikk, som er viktige temaer når man skal bygge attraktive, sosiale, miljøvennlige og økonomisk bærekraftige byer.

- Det aller viktigste for å lykkes med bærekraftige byer er imidlertid at vi deler kunnskap og får en felles forståelse av hvor vi skal, sier forsker Hampus Karlsson i SINTEF.

For å videreføre samtalene fra frokostmøtet vil han derfor opprette et forum for by- og områdeutvikling. Tanken er at deltakerne skal forske på løsninger og ta fram kunnskapen vi trenger for å i felleskap peke ut retningen for byene våre.

Nå blir neste steg å samle de aktørene som ser nytten av et slikt forum, og diskutere rammene. Målet er å få til det i begynnelsen av neste år.

Vil du høre mer, eller lurer du på hvordan din organisasjon kan bli en del av et slikt forum, ta kontakt med Hampus Karlsson.

Kontaktperson