Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og NTNU løfter digital veitransport og grønn luftfart

SINTEF og NTNU samler kompetansen for å forme framtidas transport - på veien og i lufta. Ill.: Berre/SINTEF
SINTEF og NTNU etablerer to Gemini-sentre for mobilitet: et nasjonalt kompetansesenter for digitalisering og automatisering av veitransport og et senter for grønnere og mer bærekraftig luftfart.

- For å lykkes på disse områdene trenger vi tverrfaglig kompetanse. Gjennom Gemini-sentrene bygger vi fagmiljøer som blir i bedre stand til å gripe og utvikle nye muligheter, sier Roar Norvik, som leder SINTEFs konsernsatsing innen mobilitet.

Han tror SINTEF og NTNU sammen vil kunne posisjonere seg til å bli internasjonalt ledende på mobilitet.

Digitalisering og automatisering av veitransport

Ny teknologi kan gi bedre sikkerhet, brukerkomfort, effektivitet i veitransporten, i tillegg til miljøgevinstene. Men for å dra full nytte av teknologiutviklingen må hele samfunnet være forberedt.

Den fysiske infrastrukturen, inkludert veiene, og den digitale infrastrukturen, som kart og kommunikasjonssystemer, må tilrettelegges for selvkjøring og digitalisering. De må også kunne kommunisere med hverandre og med kjøretøyene. I tillegg må regelverket tilpasses, og vi må forsikre oss om at trafikantene føler seg trygge når de bruker den nye teknologien.

Kontaktpersoner Digitalisering og automatisering av veitransport:

Green aviation

Parisavtalen krever at også luftfarten styrer mot nullutslipp. Norsk luftfartsindustri er i forkant av denne utviklingen, og Norges mange små flyplasser med korte avstander gjør landet vårt svært egnet som testarena for nullutslippsfly. Økt elektrisk fremdrift og bruk av hydrogen som drivstoff er alternativer for en mer bærekraftig luftfart

For å lykkes med den disruptive teknologiutviklingen og høste gevinstene av en grønn omstilling, kreves det tverrfaglig forskning og utvikling. Det er et stort markedspotensial for norsk teknologi i fremtidens luftfartsindustri. Energiindustrien vil spille nøkkelroller både i forsyning av delsystemer og komponenter til grønne fly, men også for bakkeinfrastruktur og energiverdikjeder for nullutslipp innenlandsfly.

Det forventes betydelige ringvirkninger for økonomien og sysselsettingen for testarenaer i Norge. 

Kontaktpersoner Green Aviation:

Les mer om Gemini-samarbeidet

Kontaktperson