Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikler nye løsninger for høytemperatur kjøleanlegg

To nye løsninger for miljøvennlige kjøleanlegg brukes nå i norske og internasjonale smelteverk. Disse er mer effektive enn de som allerede finnes i bruk på markedet, og har i tillegg betydelig lavere klimaavtrykk.

Et samarbeid mellom SINTEF og Mosjøen Kulde og Klimaservice MKK har resultert i de to nye løsningene for miljøvennlige høytemperatur kjøleanlegg. 

– Industrien verden rundt er på utkikk etter mere effektive og bærekraftige løsninger, og ved å tilby slike fremoverlente produkter kan vi skape vekst og arbeidsplasser, sier daglig leder i MKK, Ann-Helen Baadstrand.

– Vi har undersøkt hele spektret av kjølemedier fra naturlige til syntetiske, og funnet to som skiller seg ut både når det gjelder effektivitet, klimaavtrykk og systemdesign. Med dem vil vi kunne oppnå samme effekt med et mindre kjøleanlegg, sier Christian Schlemminger, forsker hos SINTEF Energi.

Miljøkonsekvensene av kjølemedier er et omdiskutert tema som det har vært forsket på over lang tid.

– Gamle kjølemedier ble forbudt fordi de ødela ozonlaget. Nå fases etterfølgerne ut på grunn av høyt klimaavtrykk og det er allerede mye diskusjon om hvorvidt nedbrytningsprodukter fra siste generasjons kjølemedier danner miljø- og helseskadelige stoffer, sier Ángel Álvarez Pardiñas, forsker hos SINTEF Energi, og legger til: den mest bærekraftige løsningen baserer seg på naturlige kjølemedier, det vil si gasser som allerede finnes i naturen

Anleggene som MKK utvikler opererer under ekstreme forhold og er bygd for omgivelsestemperaturer opptil 90 grader – i smelteverksindustrien, for eksempel.

Når målet med mer forskning

Løsningene er ennå ikke klare til å kommersialiseres og mer forskning må til for å komme i mål.

Første steg blir å bygge prototyper, for å så teste dem slik at de er klarert til bruk i utfordrende omgivelser.

– Samarbeidet begynte gjennom ordningen Forsker til låns, og uten det hadde vi ikke kommet så langt som vi har gjort. Vi håper å kunne ta utviklingen videre sammen med SINTEF, sier Ann-Helen Baadstrand.

MKK betjener 60% av smelteverkene i Norge, og mellom 8-12% på verdensbasis. Selskapet håper å kunne gripe muligheten til å være først ut med nestegenerasjons kjøleteknologi for høytemperaturanlegg.