Til hovedinnhold
Norsk English

Sertifisering av stillas bidrar til økt sikkerhet, men mange dropper det

Bildet viser fullskalatesting av stillas for produktsertifisering i henhold til produsentforskriften. Dette stillaset ble godkjent. Foto: SINTEF
Færre etterspør produktsertifisering av stillas, selv om det er lovpålagt. Nå ønsker SINTEF mer tilsyn fra Arbeidstilsynet og en holdningsendring i bransjen.

I Norge har Arbeidstilsynet et særskilt ansvar for å påse at kravene som stilles til stillas følges av byggenæringens aktører. Aftenposten har den senere tiden hatt en rekke artikler som har belyst problematiske saker rundt dette med utgangspunkt i en tragisk dødsulykke med fall fra et stillas i Bærum.

Mange stillas mangler fortsatt påbudt sertifisering

Produkter som er omfattet av produsentforskriftens kapittel 4, det vil si stillas, stiger og midlertidig utstyr for arbeid på tak og fasader, må ha produktsertifisering for å lovlig kunne selges eller leies ut på det norske markedet. Produktsertifisering erstattet typegodkjenning fra Arbeidstilsynet i 2016.

Gyldighetstiden til typegodkjenning var fem år og de tidligere godkjenningene er nå utgått, med noen få unntak. Sertifiseringen som nå er lovpålagt skal utføres av et akkreditert tredjepartsorgan, og Arbeidstilsynet har ansvaret for tilsyn i markedet.

Per 1. desember 2022 har SINTEF bare utstedt 12 sertifikater for stillas, stiger og kantsikringsprodukter, og ingen nye i år. Fra vårt nærmeste naboland har det blitt utstedt 33 produktsertifikat i henhold til den norske produsentforskriften.

I 2016 var det 182 gyldige typegodkjenninger for stillas, stiger og kantsikringsprodukter etter den gamle ordningen, altså fire ganger så mange lovlige produkter sammenlignet med i dag.

– Noen av disse produktene har nok forsvunnet fra markedet, men også nye har kommet til. Det er derfor god grunn til å tro at et stort antall produkter mangler sertifikat, sier sertifiseringsleder Anne-Jorunn Enstad i SINTEF.

Oversikt over produkter med gyldig produktsertifikat utstedt av SINTEF finnes på sintefcertification.no.

Ikke kjøp eller lei produkter uten sertifisering

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger, stillas og kantsikringsprodukter etter produsentforskriften, og kan utføre nødvendig produkttesting.

Også andre akkrediterte organ innen EØS kan utstede sertifikat etter kravene i forskriften. Da må man være klar over at det stilles særnorske krav til blant annet fullskalatesting og norsk språk.

– Det er viktig med tilstrekkelig tilsyn fra Arbeidstilsynet, og at brudd på forskriften får konsekvenser. For å bidra til økt sikkerhet, og for å sørge for likebehandling i markedet, etterlyser vi mer tilsyn fra Arbeidstilsynet på dette området, sier Enstad.

– Det er også viktig å gjøre brukerne oppmerksomme på ordningen, enten det er privatpersoner eller store entreprenører. Man bør ikke kjøpe eller leie stiger, stillas og kantsikringsprodukter som mangler sertifisering. Når brukerne etterspør produktsertifikat, vil trolig flere produsenter velge å sertifisere sine produkter, sier hun.

Sertifiserte produkter er kvalitetssikret

Et produktsertifikat fra SINTEF er en kvalitetsmerking fra en uavhengig tredjepart på at produktet oppfyller krav i produsentforskriften og relevante produktstandarder. Sertifikatet viser blant annet belastningsklasse og at produktet har blitt styrkeberegnet og bestått testing. Det gir forutsigbarhet og trygghet til sluttbrukeren.

Produsentforskriften krever at sertifiserte produkter kontrolleres hvert år. Da avdekkes eventuelle endringer som kan ha innvirkning på styrke, stabilitet og verneeffekt.

Ikke minst sikrer et produktsertifikat at monterings- og bruksveiledningen inneholder all nødvendig informasjon. En god veileder er viktig for å redusere risikoen for feilmontering og feilbruk, som kan være livsfarlig ved arbeid i høyden.

Kassasjonskriterier skal også beskrives. Disse bidrar til økt sikkerhet, da komponenter med for dårlig kvalitet blir sortert bort.

Produkter med sertifikat skal merkes. Hvis man er usikker på om et produkt omfattet av produsentforskriften er sertifisert, kan man kontakte produsenten eller leverandøren av produktet.

Testing bidrar til bedre produkter

Stiger, stillas og kantsikring skal designes, beregnes og testes etter relevante europeiske produktstandarder. Dokumentasjonen av dette legges til grunn for produktsertifiseringen.

– Komplekse, sammensatte konstruksjoner og støtbelastninger kan være vanskelig å beregne på en god måte. Derfor krever standardene at dette testes, sier Jan-Fredrik Aasheim, som er seniorrådgiver ved konstruksjonslaboratoriet hos SINTEF i Oslo.

I laboratoriet sjekkes det om produktsystemer og enkeltkomponenter har tilstrekkelig styrke og stivhet for normal bruk, men også store belastninger fra vind, overbelastning og ulykkeslaster testes. Oftest med produsenten til stede. SINTEF utfører også fullskalatesting av stillas.

– Vi har inntrykk av at produsentene opplever laboratorietestingen som nyttig og lærerik. Det gir økt kunnskap om deres egne produkter, og ofte viser det seg at produktene har litt andre egenskaper enn forventet, sier Aasheim.

Laboratorietestingen avdekker nesten alltid behov for noen endringer eller muligheter for forbedring.

– Dette kan for eksempel være spesielle bruksbegrensninger man ikke har forutsett, eller optimalisering av materialbruk og vekt. Det er gunstig for spesielt stillasprodukter og liknende midlertidig arbeidsutstyr. Utfallet er bedre og sikrere produkter ut i markedet, sier Aasheim.

 

Kontaktpersoner