Til hovedinnhold
Norsk English

Ny metode “ser” bedrifters indirekte utslipp

Containerskip venter på tur utenfor Los Angeles. I vår globaliserte verden bidrar en skog av underleverandører og deres underleverandører igjen til produkters klimafotavtrykk - på tvers av landegrensene. Illustrasjonsfoto: Erin Schaff/The New York Times/NTB
Containerskip venter på tur utenfor Los Angeles. I vår globaliserte verden bidrar en skog av underleverandører og deres underleverandører igjen til produkters klimafotavtrykk - på tvers av landegrensene. Illustrasjonsfoto: Erin Schaff/The New York Times/NTB
Hvordan påvirker lange rekker av underleverandører fotavtrykket til bedrifter? Et viktig spørsmål, og norsk kunnskap kan gi verden svaret, påpeker fersk gründer innenfor feltet.

­Som ledd i kampen for klimaet, forbereder EU nå et nytt direktiv for virksomheters bærekraftsrapportering. I Norge har regjeringen bestemt at alle selskap i statens portefølje må rapportere om sine direkte og indirekte klimautslipp hvert eneste år.

Dette vil kreve kompetanse innenfor en helt ny disiplin: Føring av klimaregnskap som fanger opp hele verdikjeden sluttprodukter er skapt gjennom, på tvers av grenser mellom land og verdensdeler.

– Hjelp til klima- og bærekraftsrapportering er i ferd med å bli en helt ny næring, der Norge har store muligheter til å bidra, sier seniorforsker Ulf Johansen, nå fersk gründer i denne nye klimanæringen.

Forskningsbasert metode

Selskapet MoreScope, som han i disse dager etablerer med sin tidligere arbeidsgiver SINTEF i ryggen, skal hjelpe næringslivet med nettopp klimarapportering.

– Ingen kjede er sterkere, eller grønnere, enn sitt svakeste ledd. En skog av underleverandører og deres underleverandører igjen bidrar til produkters klimafotavtrykk. Men de færreste bedrifter har kompetanse innomhus til å beregne hvor stort dette bidraget er. Det er her vi ser vår sjanse, sier Johansen. 

Forskning flyttet grenser

Oppstartsbedriften MoreScope bruker økonomiske modeller og tilhørende miljødatasett som SINTEF og NTNU har utviklet over tiår og høstet mye heder for.

– Mens SINTEF har hatt et anvendt brukerperspektiv innen feltet, har NTNU flyttet forskningsfronten. MoreScope har utspring i denne samlede kunnskapen, forklarer Johansen.    

Kjernen i de økonomiske modellene bygger på såkalte kryssløpsanalyser: en velkjent metodikk som på ulike vis tallfester all utveksling av varer og tjenester mellom ulike sektorer og land.

– Takket være forskningen som er gjennomført her i Trondheim, kan det nå bli en norsk spesialitet å tallfeste klima- og bærekrafteffekter av aktiviteter i globale verdikjeder, sier Johansen.  

Leverandør av ny innsikt

En viktig del av bakteppet for MoreScopes fødsel, er ifølge Johansen at det ikke lenger holder å komme med udokumenterte påstander om produkters bærekraft.   

– Slike utsagn må være fundert i data og metodikk som er etterprøvbare og transparente. Oppgaven vår blir å gjøre slike verktøy tilgjengelig for bedrifter i alle bransjer. Vi er ubeskjedne nok til å si at vi tror vi kan levere ny innsikt, fastslår MoreScope-sjefen.  

Gryende verdensmarked

Det nyetablerte selskapet sikter seg i første omgang inn på norske kunder.

– Men vi har stor tro på at kunnskapene vi sitter på er interessante også på det gryende verdensmarkedet for bærekraftsrapportering, sier Ulf Johansen.

Så langt er han selskapets eneste ansatte, og inne på eiersiden sammen med nyskapingsselskapet SINTEF Venture VI.

SINTEFs selskap for kommersialisering av forskningsresultater, SINTEF TTO, jobber aktivt med å rekruttere inn flere profesjonelle eiere.

– Vi vurderer flere samarbeidskonstellasjoner med andre innenfor samme bransje, for å stå sterkere i markedet. Mange spennende nyheter fra selskapet kan forventes det neste halvåret, sier investeringssjef Asle Jostein Hovda i SINTEF TTO.

Kontaktperson