Til hovedinnhold
Norsk English

Norge vil redusere klimaavtrykket fra bygg og anlegg

SINTEF skal lede prosjektet Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur som skal finne løsninger for å øke brukstiden på eksisterende betongkonstruksjoner i stedet for å rive og bygge nytt. Foto: Shutterstock
Satsingen Grønn plattform gir støtte til to store prosjekter som skal redusere klimaavtrykket fra bygge- og anleggsbransjen. SINTEF er med i begge.

Bygge- og anleggsnæringen sitter på mange av løsningene for at vi skal nå målene våre for klima og miljø. Det har vært en sterk konkurranse i Grønn plattform, mange ulike næringer har konkurrert om midlene.

– At bygge- og anleggsnæringen denne gangen fikk to av i alt elleve prosjekter sier noen om en fremoverlent næring der bedrifter og kunnskapsmiljøer spiller hverandre gode for å komme opp med løsningene som virkelig monner, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

SINTEF skal lede prosjektet Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur som skal finne løsninger for å øke brukstiden på eksisterende betongkonstruksjoner i stedet for å rive og bygge nytt.

Det kan bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene.

Prosjektet har totalt 20 partnere, og Elop Technology, Equinor og Proxpect Drones er næringslivspartnerne med størst rolle. Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform.

SINTEF deltar også i Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging, som ledes av Nye Veier. Målet er å redusere klimagassutslippene fra veibygging med 50 prosent innen 2030.

I tillegg til Nye veier, er Foamrox og Velde Industri de største bedriftspartnerne. Prosjektet får 69 millioner fra Grønn plattform, og har et totalbudsjett på 123 millioner.

Kontaktperson