Til hovedinnhold
Norsk English

Metanlekkasjen observert i SINTEFs forskningsbøye

Store utslag på metangass målt ved Munkholmen skyldes trolig gasslekkasjen fra Nord Stream.

SINTEF og NTNUs OceanLab-observatorium utenfor Munkholmen i Trondheimsfjorden ble installert i fjor høst, og skal være i full drift fra 2023. Allerede nå har den flytende forskningsbøya registrert interessante funn. 

Forhøyet konsentrasjon

Dagen etter gasslekkasjen fra Nord Stream-ledningen i september ble det registrert en betydelig økning av metangass i lufta rund bøya. Metangassnivået hoppet fra en stabil verdi på 2,0-2,1 ppm til en topp på ca 4 ppm på ettermiddagen den 27. september, og gikk deretter ned igjen til vanlig nivå i løpet av det neste døgnet. Forhøyet konsentrasjon om ettermiddagen den 27. stemmer bra med transportmodellering gjort av Norsk institutt for luftforskning (NILU), som viser at de høyeste metankonsentrasjonen gikk nordover, og deretter passerte over midt-Norge og Trondheim den dagen. Metangassen har ifølge NILU drevet med vinden i retning Svalbard. 

Metan har høyere globalt oppvarmingspotensiale (GWP) enn CO2: I en 20-årsperiode bidrar den over 80 ganger mer til global oppvarming enn samme mengde karbondioksid. Heldigvis er det ingen helserisiko knyttet til det økte metannivået i lufta. 

Topp på metanmåling
Topp på metanmåling

 

Viktig for å forstå klimaendringer

Bøya brukes for å teste nye instrumenter og måle blant annet vind, bølger, temperatur, strøm og forurensning i luft og vann. Mye av dataene er tilgjengelig i en åpen dataportal som oppdateres i sanntid. 

Metanmålingene er gjort i det grunnmiddelfinansierte prosjektet OceanClimateLab, i avdeling for Klima og Miljø. Foreløpig er det installert klimagassmåling i luft, og planen er også å sette opp måling i vann, på flere forskjellige dyp. Utveksling av klimagasser som metan og CO2 mellom vann og luft er en viktig prosess for å kunne forstå og forutsi klimaendringer. En permanent målestasjon for klimagasser på en bøye er relativt uvanlig, da de fleste målestasjoner befinner seg på land.

 

Fakta om OceanLab

 

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF etablerert fullaskala OceanLab-laboratorier i Midt-Norge for å møte kravene til utdanning, forskning og innovasjon i marin og maritim sektor. 

De første nodene av infrastrukturen er allerede tilgjengelige for samarbeidspartnere fra akademia, forskningsorganisasjoner og industri, og de øvrige vil bli tilgjengelige i løpet av 2023. OceanLab-infrastrukturen vil bli en integrert del av det framtidige Fjordlab som er en del av  Ocean Space Centre.

Her finner du mer info om OceanLab.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner