Til hovedinnhold
Norsk English

Kombinerer hurtiglading og hydrogenfylling uten effekttopper i strømnettet

illustrasjon av Greenstations ladeestasjon
Illustrasjon: Greenstation
Hvordan få til god drift av en energistasjon som kombinerer hurtiglading og hydrogenfylling? Forskningsprosjektet COFLEX tar sikte på å etablere et styringssystem som muliggjør god utnyttelse av effekt for dette.

I dag er det registrert rundt 70 000 lastebiler i Norge, og det forventes en gradvis opptrapping av antall nullutslippskjøretøy frem mot 2030, også innen tungtransport. De må kunne lade eller fylle hydrogen på en effektiv måte – uten at det belaster strømnettet for mye.

Mobilitet, transport og infrastruktur er områder der SINTEF bidrar med både forskning og verdiskaping. COFLEX er et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), og fikk nylig 5,6 millioner NOK fra Norges forskningsråd for å forske på fleksibel effektutnyttelse på energistasjoner for å unngå effekttopper fra hurtiglading og hydrogenkomprimering. Prosjektet ledes av Greenstation, med blant annet SINTEF Energi og Elvia som partnere.

Energistasjoner i samspill med strømnettet

- Prosjektet COFLEX skal bidra til å gi bedre infrastruktur for nullutslippsløsninger ved å gjøre det lettere å samlokalisere lading og hydrogenfylling uten å unødig belaste strømnettet, sier Leanne Drøyer, leder av Greenstation, som ansvarlige for prosjektet.

Sammen med de andre partnerne i prosjektet, skal Greenstation utvikle et styringssystem som gir fleksibel effektutnyttelse ved bruk av en samlokalisert energistasjon.

- Begrensninger i strømnettet er en viktig barriere for infrastrukturen som er nødvendig i overgangen til nullutslippstransport. FoU-arbeidet vil bidra til å redusere denne barrieren, uten å påvirke servicekvaliteten til operatørene negativt. Dette er et viktig element i den totale sømløse kundeopplevelsen Greenstation-konsept tilbyr, sier Drøyer.

Energikrevende infrastruktur

Både hurtiglading og hydrogenfylling er energikrevende infrastruktur, og byr dermed på tekniske utfordringer knyttet til kapasiteten i strømnettet.

- Innovasjonen fra COFLEX vil føre til et bedre tilbud for kunder samtidig som det minimerer belastning på kraftsystemet. Det vil også gjøre det mulig å samlokalisere hurtigladere og stasjoner for hydrogenfylling slik at arealet utnyttes maksimalt, sier Odd André Hjelkrem, prosjektleder og forsker i SINTEF Energi.

God infrastruktur for energitilgang er avgjørende for at næringsaktører skal investere i nullutslippskjøretøy. For å nå klimamålene må flere gå over fra fossil til fornybar kraft – også tungtransportsektoren.

Resultatene fra prosjektet vil ha stor betydning for fremtidens energistasjoner, og kan effektivt skaleres og anvendes for flere lokasjoner, formål og sektorer.

Fakta

COFLEX skal:

  • Utvikle en modell for å optimalisere utnyttelse av effektbehov fra lading og hydrogenfylling
  • Implementere modellene i et styringssystem som kontrollerer effektbruk på energistasjonen for å optimalisere bruken gjennom tvungen effektredusering, prisregulering, trafikkstyring, eller stasjonær batterilagring
  • Evaluere styringssystemet basert på effektutjevning, kundetilfredshet og lønnsomhet.
  • Utvikle metodikk for å identifisere nye lokasjoner for energistasjoner med hensyn til areal, trafikk og nettilknytning.

Kontaktperson