Til hovedinnhold
Norsk English

Hva gjør vi med berget av brukte elbilbatterier?

I framtidas sirkulære økonomi kan vi ikke kaste elbilbatterier - vi må bruke dem på nytt. Illustrasjonsfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
I framtidas sirkulære økonomi kan vi ikke kaste elbilbatterier - vi må bruke dem på nytt. Illustrasjonsfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Snart vil det bli enorme mengder med brukte elbilbatterier tilgjengelig, men vi vet ennå ikke hvordan vi skal organisere gjenbruk av denne enorme ressursen.

Nå skal et europeisk forskningsprosjekt gi oss kunnskapen vi trenger for at gjenbruk av elbilbatterier skal bli mulig.

Ulike utfordringer

– Vi gjenbruker veldig få elbilbatterier i dag. En av grunnene er at det foreløpig finnes veldig få brukte elbilbatterier på markedet. I tillegg er det også utfordringer knyttet til produksjonsansvar, potensielle sikkerhetsutfordringer, samt politiske spørsmål, som utvidet produsentansvar, sier SINTEF-forsker Moana Simas.

Hun forsker på gjenbruk ev elbilbatterier, som er en av flere problemstillinger knyttet til sirkulær økonomi i praksis. Det skjer gjennom det store europeiske forskningsprosjektet Treasorce.

Prosjektet er ledet av VTT i Finland med SINTEF som hovedpartner. I prosjektet skal forskerne blant annet vise hvordan man kan benytte gjenbrukte Li-ion-batterier som en bærekraftig energilagring i offentlige bygg i Norge og Finland.

Prosjektet skal også støtte utviklingen av markeder og verdikjeder for batterier i Norden og Europa for øvrig.

Samarbeider med norsk firma

Forskerne har Norden som hovedfokusområde, og skal finne løsninger som passer inn her. Det norske firmaet Eco Store, som gjenbruker gamle elbilbatterier, er en av bedriftene som skal være med i prosjektet.

– Ved å involvere denne type selskap kan vi se på hvordan sikkerheten kan økes og få en oversikt over hvordan vi best ivaretar ressursene, sier Simas.

På Eco sitt testsenter skal forskerne utvikle metoder for å teste tilstanden til elbilbatteriene og undersøke hva de kan brukes til, samt hvordan vi kan ta vare på dem.

Prosjektet startet opp sommeren 2022 og skal sluttføres i 2026.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson