Til hovedinnhold
Norsk English

HighEFFLab: Ny nasjonal forskningsinfrastruktur for norsk industri

Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, skal klippe snor for å åpne HighEFFLab.
Inge Gran, adm. dir. SINTEF Energi og Tor Grande, Prorektor for forskning og formidling, NTNU, skal klippe snor for å åpne HighEFFLab.
NTNU og SINTEF feiret 19. mai åpningen av HighEFFLab: en ny nasjonal forskningsinfrastruktur for energieffektive løsninger.

Forskningsinfrastrukturen i HighEFF Lab blir tilgjengelig for aktører fra industri, forskning og akademia som er interessert i eksperimentell forskning på energieffektivitet.

- Slike fasiliteter er viktig for oss i industrien fordi nye teknologier og løsninger ikke kan tas i bruk før de er grundig testet og kvalifisert, sier Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor (han er også styreleder for Forskningssenteret HighEFF).

Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor.
Arne Ulrik Bindingsbø, forsker i energieffektivisering og CO2 reduksjonsteknologier hos Equinor.

- En annen fordel med HighEFFLab er at den vil bidra til kompetansebygging hos studenter og forskere som vil komme industrien til nytte, sier Bindingsbø.

HighEFFLab består av 6 laboratorier, med til sammen 12 forsøksrigger og 8 analyseinstrumenter. Laboratoriene inneholder også verktøy for kalibrering og målinger i felt, samt datamaskiner og programvare for design, modellering og simulering av prosesser. Laboratoriene og riggene befinner seg hovedsakelig på NTNU Gløshaugen i Trondheim, unntatt den ene installasjonen som er på SINTEF Energy Lab på Blaklia (også i Trondheim).

- Fremgang i energieffektivitet vil føre til store besparelser for norsk industri, både i form av sparte penger og sparte klimagassutslipp, men det trengs forsøk i laboratorier for å verifisere resultatene og der kommer HighEFFLab til unnsetning, sier prosjektleder Camilla Claussen, som er forskningsleder hos SINTEF.


Laboratoriene er finansiert gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR), som ble etablert i 2009 for å støtte etablering eller oppgradering av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet.


HighEFF Lab at SINTEF and NTNU

Utforsk fagområdene