Til hovedinnhold
Norsk English

Gustav Lorentzen-konferansen samler 350 kjøle- og varmeforskere fra hele verden

Å erstatte den klima-uvennlige gassen HFK med CO₂ i kjøle- og varmesystemer som for eksempel frysere og varmepumper, vil gi et stort bidrag for klimaet. Det kan spare kloden for en halv grad oppvarming. 13.-15. juni samles 350 forskere fra hele verden i Trondheim for å dele kunnskap om temaet.

Forskningsmiljøer ved SINTEF og NTNU er verdensledende innen dette området, og teknologi fra disse miljøene er blant annet tatt i bruk i Japan og Europa.

—Det er et enormt potensial for teknologien i resten av verden og mye av potensialet finnes i utviklingsland, sier Petter Nekså som er sjefforsker i SINTEF.


 

NTNU-professor var pådriver

Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, er en internasjonal konferanse som arrangeres for 15. gang. Her samles internasjonale forskere for å presentere status og bruk av naturgasser i kjøle- og varmesystemer. Konferansen er oppkalt etter tidligere professor ved NTH (nå NTNU), Gustav Lorentzen, som var pådriver for forskningen og foreslo bruk av CO2 som kjølemedium allerede i 1987.

—Her i Trondheim har vi god infrastruktur og et etablert industrisamarbeid som har bidratt til forskningsgjennombrudd, forteller professor Armin Hafner ved NTNU.

Konferansen arrangeres i ulike land annethvert år, og i år inviterer International Institute of Refrigeration (IIR), SINTEF og NTNU 350 forskere til Trondheim. 

Les mer om konferansen her.

Besøk på Rema 1000

Flere dagligvareforretninger i Norge og Europa har tatt i bruk teknologien i kjøleanlegg allerede. Her i Norge har Rema 1000 også tatt den i bruk i hele leverandørkjeden. I forbindelse med konferansen vil det bli en demonstrasjon av teknologien på Rema 1000 i Søndre gate i Trondheim.

I denne butikken ble prototypen av teknologien testet ut, noe som har vært essensielt for at leverandøren Danfoss har fått utviklet løsninger som nå er tatt i bruk i hele Europa.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson