Til hovedinnhold
Norsk English

Den tredje arbeidsplassen – løsningen på tidsklemma og klimakrisen?

NetWorkSpaces er et spennende samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune, SINTEF, CISCO og SmartCity Bærum. F.v.: Reidar Gjersvik og konserndir. Siri H. Blakstad (SINTEF) ordfører Lisbeth Hammer Krog (Bærum kommune), adm.dir. Trine Strømsnes, Bjørn Andreas Wentzel og Erik Lahnstein (Cisco Norge). Foto: Unni Larsen, SmartCity Bærum
Gjennom å etablere et nettverk i Bærum ønsker sentrale aktører å finne ut hvordan man kan skape større fleksibilitet for bedrifter og arbeidstakere, bedre balanse mellom arbeid og fritid, og ikke minst lavere transportbehov og reduserte klimautslipp.

I løpet av de siste årene med pålagt hjemmekontor for mange, har fleksibilitet i arbeidshverdagen, nye samhandlingsløsninger, effektivitet, tekniske plattformer, nettverk- og relasjonsbygging, transport og kontorløsninger fått større oppmerksomhet.

Nå ønsker flere aktører å se nærmere på hvordan man kan redusere klimagassutslipp og skape større fleksibilitet for både arbeidstakere og bedrifter gjennom å studere "den tredje arbeidsplassen".

Samarbeid mellom SINTEF, Bærum kommune og teknologiselskapet Cisco

SINTEF Community har derfor inngått et samarbeid med Bærum kommune, SmartCity Bærum og teknologiselskapet Cisco, som er verdensledende innen nettverks- og samhandlingsløsninger, for å se nærmere på disse spørsmålene i forsknings- og innovasjonsprosjektet NetWorkSpaces. 

Gjennom å etablere et nettverk i Bærum mellom partnervirksomheter, co-working-lokaler, kommunale lokaler og eiendommer, samt offentlig transport og tjenester, ønsker man å finne ut mer om framtidas løsninger. SINTEF Community er engasjert for å bidra med forskningskompetanse.

Tilgang til arbeidsplasser etter behov

Prosjektet går ut på å etablere et samarbeid hvor alle aktører i nettverket har fleksibel og gjensidig tilgang til arbeidsplasser etter behov. Målet er at dette skal bidra til reduserte klimautslipp, redusert arealmessig fotavtrykk, lavere transportbehov, større fleksibilitet for både bedrifter og arbeidstakere, god balanse mellom arbeid og fritid, innovasjoner og ikke minst nye møteplasser.

– I første fase av prosjektet ønsker vi å etablere nettverkene og opprette relasjoner. I tillegg skal vi etablere et rammeverk vi kan jobbe ut fra. I neste fase ønsker vi å se på hvordan vi kan videreutvikle piloten i Bærum og oppskalere prosjektet til å omfatte flere pilotområder, utvikle kommersielle og offentlige tjenester samt dokumentere gevinster, sier prosjektleder Reidar Gjersvik i SINTEF Community.

På sikt er målet å få finansering til et større og utvidet FoU-prosjekt. Prosjektet vil også koble på NTNU og erfaringer fra forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN), der Bærum kommune allerede er en av partnerne. Første fase skal være ferdig i 2023.

Om initativtakerne:

  • Bærum kommune: Har høye miljøambisjoner, ønsker å være en attraktiv kommune for både innbyggere og næringsliv, og vil bidra til innovasjon i partnerskap mellom kommune, næringsliv og akademia. Har etablert SmartCity Bærum som et virkemiddel for dette.
  • Cisco: Teknologiselskap som leverer video- og samhandlingsverktøy for nettverksarbeidsplasser med ett av verdens største forsknings- og utviklingsmiljø for videosamhandlingsløsninger på Lysaker i Bærum. Ønsker å bruke prosjektet til å få mer kunnskap om nye arbeidsformer, som grunnlag for videre innovasjon.
  • SINTEF Community: Utvikler forskningsbasert kunnskap om bygg, mobilitet, miljø og innovative arbeidsformer. Har stor kompetanse på å utvikle og lede FoU-prosjekter, og skal være prosjektleder i NetWorkSpaces.

 

Kontaktperson