Til hovedinnhold
Norsk English

- Jeg er ganske skremt

- Det er for mange som snakker om at man skal stenge grensene, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid i debatten om det grønne industriløftet onsdag. Foto: Anita Arntzen/DN
NHO-direktør Ole Erik Almlid tegnet et svart bilde av norsk næringslivs evne til å digitalisere og er sjokkert over all prat om å stenge grensene for å løse energikrisen.

Det kom fram i et fyrverkeri av en debatt om digitalisering og det grønne industriløftet under Arendalsuka.

- Jeg må si at jeg er ganske skremt. Det er for mange som snakker om at man skal stenge grensene. Energidebatten har blitt litt feil på det området, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, da han deltok i SINTEF og NTNUs debatt "Det grønne industriløftet: Hvor ble det av digitaliseringen?" i DN Studio onsdag. 

- Digitaliseringen - den utfordringen løser vi globalt og vi løser den i hvert fall i europeisk sammenheng, sa han, tydelig engasjert. 

Gikk du glipp av debatten? Se den her.

- Vi må jobbe annerledes med digitalisering 

Almlid trakk frem Abelias omstillingsbarometer, som viser at Norge har lavest andel bedrifter med IT-spesialister i Norden, har den minste IKT-sektoren og er i ferd med å havne enda lenger bak når det gjelder vår evne til å ta i bruk ny teknologi.  

- Skal vi løse energikrisen er det helt umulig å gjøre det uten å jobbe helt annerledes med digitalisering. Vi trenger riktig kompetanse, vi trenger at bedriftene skjønner det og vi trenger et rammeverk på europeisk nivå, sa han. 
Heller ikke daglig leder i DigitalNorway, Liv Dingsør, var nådig i sin kritikk av Norges evne til digitalisering for å få til et grønt skifte. 

- Den brutalt korte oppsummeringen er at det går for tregt, vi gjør det for komplisert og andre land fosser frem, konstaterte hun.  

To menn og en kvinne, som snakker.
Det går for tregt med digitaliseringen, sa Liv Dingsør. Foto: Anita Arntzen/DN.

Digitalisering kan redusere utslippene med en femtedel 

Digitale teknologier kan bidra til å redusere klimagassutslippene globalt med en femtedel innen 2030 og digitalisering er helt avgjørende for norsk og europeisk industris konkurransekraft. Men 98 prosent av norske virksomheter har under 100 ansatte og mange strever med å ta i bruk data og teknologi. Dingsør mener en av årsakene er at det er for mange komplekse barrierer - juridiske, tekniske, kommersielle, organisatoriske og kompetansemessige, de må overkomme. 

- Det er en haug av barrierer som er helt umulige for bedriftene å løse hver for seg og som er ganske samfunnsøkonomisk dumt å løse hver for seg. Vi må våge å utvikle felleskomponenter i større grad, som tar ned noen av disse grunnleggende barrierene som nasjon, sa hun. 

- Digitalisering er en viktig satsing for regjeringen 

Ett av hovedanbefalingene fra Digital21 og ekspertgruppen for datadeling var å etablere egne forskningssentre for næringsdrevet digitalisering, såkalte FND-er.  

- Det er for å samle - på tvers av bransjer, næringslivet, kunnskapsinstitusjoner, akademia og forskningsinstitutter, lage og utvikle kunnskap som trengs i alle bransjer for å støtte det grønne industriløftet. Og for å jobbe med det som er det norske fortrinnet: Å kombinere tung bransjekompetanse med digital spisskompetanse. I det krysningspunktet kan vi være verdensledende, sa konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF, som ledet Digital 21s styringsgruppe. Den nye regjeringen gjorde det klart i Hurdalsplattformen at de tar anbefalingen til følge og vil satse på FND-er. Dalsmo etterlyser nå at vi går fra strategi til handling. 

Mann
Morten Dalsmo understreket at det er viktig å gå fra strategi til handling. Foto: Anita Arntzen/DN.

Krever politisk oppmerksomhet

Fraksjonsleder i Næringskomiteen, Per Vidar Kjølmoen, Arbeiderpartiet lovet flere svar i statsbudsjettet.  
- Vent og se. Digitalisering er en viktig satsing for regjeringen og jeg tror det er grunn til å ha forventninger knyttet til at vi kommer til å prioritere det, sa han.

Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre har imidlertid ikke latt seg imponere av regjeringens handlingskraft hittil.  
- Vi hører fint lite fra kommunalministeren om digitalisering, for å si det forsiktig. Her må det skje noe, for det krever politisk oppmerksomhet, sa han foran publikum i et smekkfull DN-telt på Arendalsuka. 

To menn
Tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre krevde politisk opmerksomhet, mens fraksjonsleder i Næringskomiteen, Per Vidar Kjølmoen, fra Arbeiderpartiet lover satsing på digitalisering i statsbudsjettet. Foto: Anita Arntzen/DN.

Panelet besto av administrerende direktør Ole Erik Almlid fra NHO, daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway, konserndirektør Morten Dalsmo i SINTEF Digital, direktør John Krogstie i NTNU Digital, stortingsrepresentant og tidligere digitaliseringsminister Nikolai Astrup fra Høyre, og fraksjonsleder i Næringskomiteen, Per Vidar Kjølmoen, fra Arbeiderpartiet. Næringsminister Jan Christian Vestre deltok på video og debatten ble ledet av Aksel Faanes Persson fra SINTEF. 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson