Til hovedinnhold
Norsk English

To nye partnere på plass i forskningssenteret CINELDI - Teknologimiljøer innoverer sammen med nettselskapene

Teknologiselskapene Heimdal Power og Prediktor er to selskaper som de siste årene har markert seg i nettbransjen. Nå er de på plass som nye partnere i forskningssenteret CINELDI, som forsker på fremtidens smarte strømnett.

Senterleder Gerd Kjølle ser stor verdi i de nye partnerne, og hun er glad for å ha fått dem med om bord i den siste perioden av senteret.

– Vi har jobbet for å få med flere teknologileverandører inn, og med Heimdall Power og Prediktor har vi lyktes godt.

– Vi trenger å få med partnere som kan bidra til å finne de beste løsningene for fremtidens nett. Dette er to selskaper som er veldig spennende på hver sin måte, sier Kjølle.

Hvorfor vil dere ha inn flere teknologiselskaper?

– For vår del er det gunstig å få om bord teknologileverandører som kan ta med både nasjonale og internasjonale perspektiver inn i prosjektet, og som kan koble teknologimiljøene på nettselskapene. Nettselskapene er tross alt de som har behovene teknologimiljøene skal levere løsninger for, sier Kjølle.

– Å koble leverandør og kunde i et forskningssenter som CINELDI øker innovasjonskraften i bransjen og bidrar til at den beste teknologien utvikles og tas i bruk raskere. I tillegg er det viktig å få med en bredde av teknologileverandører. Det er mange utfordringer som skal løses, og de beste løsningene får vi om vi er et bredt spekter av aktører som jobber sammen.

Kan overføre 30 % mer strøm i ledningen

Gunnar Vist i Heimdall Power gleder seg over mulighetene som finnes i CINELDI, og håper at deltakelsen kan legge til rette for å forske på hvordan produktet deres kan anvendes for å forstå og håndtere regionale systemutfordringer.

– Vi utvikler sensorer og kunstig intelligens som sørger for optimal drift av strømledninger. Sensorene viser bl.a. hvor mye av kapasiteten som er utnyttet i et strømnett, sier Vist.

– Ved å hele tiden se den tilgjengelige kapasiteten kan man overføre i snitt 30 prosent mer strøm i linjen. Dette vil øyeblikkelig øke overføringskapasiteten samtidig som det kan begrense behovet for dyre og tidkrevende nettinvesteringer.

– Med CINELDI håper vi å kunne ta i bruk sensorene våre slik at vi kan få en bedre oversikt over dynamikken i en større sammenhengende del av strømnettet. I dag vet vi ikke hvordan økt overføring i én linje påvirker nettet andre steder. Skaper det flaskehalser andre steder for eksempel? Når vi vet hvordan hele nettet påvirkes av at vi tar i bruk reservekapasitet på én linje kan vi virkelig optimalisere driften. Alt i alt vil dette bidra til et mer effektivt strømnett og raskere elektrifisering av samfunnet.

Spennende bidrag fremover

Prediktor jobber med å utvikle overordnede driftsoptimaliserings- og styringssystemer innen solkraft og fornybar energi, og har lang erfaring på feltet – nå ønsker de å komme tettere på kundene sine, som også omfatter nettselskapene, og ser CINELDI som en god mulighet til dette. 

– Vi lager software-systemer som samler inn detaljerte data fra prosesser slik at disse kan brukes til feilsøking, driftsstøtte og optimalisering av drift, sier Steinar Sælid, Cheif Scientific Officer og en av grunnleggerne i Prediktor. 

– Målet er å ha applikasjoner som enkelt kan kobles på f.eks. kraftverk og solparker, slik at disse kan driftes bedre og dermed bidra til et mer effektivt energisystem. Dette vil helt klart kunne være av stor nytte for andre partnere i CINELDI, sier Sælid. I denne sammenhengen utvikler vi metodikk for ved hjelp av generiske informasjonsmodeller som forenkler og automatiserer realiseringen av applikasjoner.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

CINELDI

Prosjektvarighet:

01.08.2016 - 27.09.2024

Kontaktperson:

Gerd Kjølle

Utforsk fagområdene

Kontaktperson