Til hovedinnhold
Norsk English

Skal utvikle fremtidens bærekraftige batterier

Overgangen til et klimanøytralt samfunn krever grunnleggende endringer i måten vi skaper og bruker energi på. Batterier kan bidra til at vi når dette målet, hvis de kan gjøres bærekraftige, trygge og rimelige med ultrahøy ytelse på samme tid.

I disse dager legger forskningsinitiativet Battery2030+ frem sitt langsiktige veikart som skisserer hva som trengs av handlinger for å skape fremtidens bærekraftige batterier. 

Initiativet setter lys på tre hovedretninger for forskning som er basert på en kjemi-nøytral tilnærming. Disse vil fremskynde utviklingen av neste generasjons batterier. 

SINTEF har bidratt til utvikling av veikartet gjennom vår deltagelse i Battery 2030+ prosjektet.  SINTEF, gjennom avdeling for Bærekraftig Energiteknologi ved SINTEF Industri, har vært involvert i Battery2030+-initiativet siden oppstarten, og har bidratt både i utviklingen av veikartet og synliggjøring av prosjektet og konsortiet både i Norge og Europa. I tillegg, med bakgrunn i teknologiområdene som er identifisert i veikartet, har SINTEF satt opp kompetansegrupper med fokus på multiskala modellering og self-healing for batterier. 

Veikartet som er utviklet i Battery 2030+ beskriver bruk av digitale teknologier i forskningen vår, slik som kunstig intelligens, til å skape fremtidige smarte og tilkoblede batterier. Batteridesign og utvikling skal inn i den digitale tidsalderen.  

Å utvikle banebrytende teknologier vil kreve stor flerfaglig forskningsinnsats og tilnærming. Europa har et potensiale til å ta ledelsen takket være en blomstrende forsknings- og innovasjonskultur. SINTEF Industri koordinerer og er involvert i flere store EU-prosjekter innen batteriteknologi, slik som det nyopprettede HYDRA-prosjektet i Horisont 2020 der vi skal utvikle Li-ion batterier med høy energitetthet ved bruk av bærekraftige materialer.  

De tre viktigste temaene som identifiseres i veikartet Battery2030+ har lagt frem er: 

  • Sette fart på utviklingen av grensesnitt og materialer  
  • Integrering av smarte funksjonaliteter  
  • Produksjonsevne og resirkulerbarhet (inn i materialets utviklingsprosess) 

Her kan du laste ned og lese mer om temaene i veikartet Https://battery2030.eu/research/roadmap/  

 

Kontaktpersoner:  
Edel Sheridan   
Simon Clark   

Her kan du finne en lengre pressemelding om veikartet på engelsk