Til hovedinnhold
Norsk English

Stadig viktigere å forhindre dataangrep mot vannforsyningen

Vannverk
Vannsektoren over hele verden er berørt av korona-pandemien, i tillegg til allerede kjente utfordringer. Foto: Shutterstock
– IKT-sikkerhet må bli en topprioritet i vannsektoren. Dataangrep på vannforsyningen truer folkehelsen, men også andre samfunnskritiske tjenester som er avhengig av kontinuerlig levering av vann, sier Rita Ugarelli.

Sjefforsker Rita Ugarelli i SINTEF Community holdt forrige uke foredrag på seminaret "Cybersecurity for Water Security in the Covid-19 Era" i regi av UNESCO Chair on Sustainable Water Security.

– Å jobbe proaktivt for å forhindre, oppdage og redusere dataangrep mot vannforsyningsoperasjoner er helt nødvendig, både nå og for fremtiden. Korona-pandemien har gjort sektorens sikkerhetsproblemer enda tydeligere, sier Ugarelli.

Økende bekymring

Vannsikkerhet er et tema som skaper økende bekymring. Det gjelder spesielt utviklingslandene, med tanke på befolkningsvekst, ukontrollert byutvidelse, endringer i arealbruk, forringelse av vannkvaliteten, økende virkning av ekstreme hydrologiske hendelser og andre effekter av global endring.

– Vannsektoren undergår en dyp digital transformasjon. Men denne industrien hadde ikke opprinnelig IKT-sikkerhet som et hovedanliggende, derfor må vi legge til rette for transformasjonen med IKT-sikkerhetskonsepter, mer omfattende risikostyringsmetoder og opplæringsopplegg for vannoperatører, sier Ugarelli.

IKT-sikkerhet blir altså gradvis viktigere, for å garantere sikker styring og drift av industri, transport, helse og andre systemer og tjenester.

Korona skaper nye stressfaktorer

I dag står vannsystemer overfor nye stressfaktorer knyttet til korona-pandemien, og vannsektoren er berørt over hele verden.

For tiden utføres et stort flertall av administrative, ledelsesmessige og operasjonelle oppgaver i vannsektoren av personalet hjemmefra, og dermed innenfor sårbare rammer når det gjelder IKT-sikkerhet.

–  Seminaret har samlet utvalgte fagpersoner for å presentere utfordringene innen IKT-sikkerhet som korona-pandemien påfører vannsystemene og vannrelaterte sektorer, sier Ugarelli.

Selv presenterte Ugarelli blant annet nyskapende løsninger utviklet i EU-prosjektet STOP-IT, som hun koordinerer.

Foredragsholderne presenterte ellers utfordringer og diskuterte eksisterende verktøy og strategier i vannsektoren for å forbedre datasikkerhet i forsyningsselskaper, vannkraftkomplekser, databanker og prediksjonsmodeller for ekstreme hendelser. 

Det ble også tatt opp politiske spørsmål knyttet til vannsikkerhet og samfunnsøkonomiske skillelinjer forverret av Covid-19.

Seminaret ble sponset av UNESCO Chair on Sustainable Water Security ved Institute of Environment, Florida International University (FIU, USA) og Escuela Politecnica del Litoral (ESPOL, Ecuador).

Hele seminaret kan sees her

 

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson