Til hovedinnhold
Norsk English

Slik vil forskerne bruke sensorer for å støtte unge parautøvere

Kan man måle bevegelseskvalitet og forbedringspotensial hos unge utøvere innen paraidrett ved bruk av avanserte sensorer? Det var nettopp det SINTEF-forskerne ville undersøke da de dro i skibakken tidligere i vinter.

 

Tidligere i vinter dro forskerne Silje Ekroll Jahren, Kasper Bøtker-Rasmussen og forskningsleder Ingrid Eitzen i skibakken på Tryvann like utenfor Oslo for å gjøre et pilotprosjekt med sensormålinger på unge parautøvere på snøbrett. Forskerne festet en hel rekke forskjellige sensorer rundt på kroppen til utøvere og på utstyret de brukte. Målet var å samle inn data som kan gi bedre innsikt i hvordan de unge utøverne kan mestre idretten sin.  

Har utviklet en dataplattform

"Når vi bruker såpass mange sensorer, og ulike sensorer er en stor del av utfordringen å se på alle data samlet, og å kunne tidssynkronisere det hele. Dette er ikke så lett og derfor har vi i SINTEF utviklet en plattform der man kan laste inn data fra mange forskjellige sensorer, se på og synkronisere dette. " sier Silje Ekroll Jahren, som jobber som forsker i SINTEF.

Ingrid Eitzen er forskningsleder i SINTEF og forklarer hva all denne dataen kan brukes til:

"Vi kan gå inn og se om de for eksempel har bedre kontroll i høyre sving enn i venstre sving, og beskrive detaljert og kvantifisere kvaliteten i ulike bevegelser i snowboardkjøringen."

Denne informasjonen kan deretter benyttes for å eventuelt skreddersy videre treningsopplegg for deltagerne.

Kan få stor betydning for unge parautøvere

 -  Grunnen til at vi er opptatt av unge utøvere innen paraidrett, er at vi vet fra et folkehelseperspektiv at mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse er mindre aktive i voksen alder", sier forskningsleder Ingrdi Eitzen som leder prosjektet.  Hun utdyper videre:

- De har økt grad av livsstilssykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer og overvektproblematikk, og vi vet også at mange føler at de ikke er inkludert i jobb og i sosiale sammenhenger. Det er utrolig viktig å tilrettelegge fra ung alder for at man kan utvikle seg og delta i aktivitet, og nøkkelen til det er at man opplever mestring og kan drive med det man har lyst til, sammen med andre.

Datainnsamlingen i Tryvann er en del av forprosjektet Para (a) ticipate, som SINTEF satte i gang høsten 2019. Erfaringene fra piloten er tatt inn i en søknad til Norges forskningsråd om et 4-årig hovedprosjekt , hvor tanken er å kunne utvikle digitale løsninger som både kan støtte unge parautøveres mulighet til å delta og utvikle seg i idretten sin og muliggjøre sosial nettverksbygging og føre til  nettopp økt grad av deltagelse, mestring og livskvalitet.

 

 

 

 

Utforsk fagområdene