Til hovedinnhold

SINTEF skal lede global WHO-studie

Hvilke tekniske hjelpemidler bruker funksjonshemmede og eldre rundt om i verden – og hvilke udekkede behov har denne gruppen? Det skal SINTEF finne ut på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).
Fra SINTEF/NTNU prosjektet "I hear you" i Tanzania. Her bruker forskerne spillteknologi og tilpassede hodetelefoner for å screene for hørselsproblemer. Foto: Tone Øderud
Fra SINTEF/NTNU prosjektet "I hear you" i Tanzania. Her bruker forskerne spillteknologi og tilpassede hodetelefoner for å screene for hørselsproblemer. Foto: Tone Øderud

– Å sikre tekniske hjelpemidler til alle som trenger det er et viktig element i å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, for eksempel Helse for alle, sier helseforsker Arne Henning Eide i SINTEF.

Tilgang til tekniske hjelpemidler (assistive technology) er essensielt for mange eldre, funksjonshemmede og mennesker som lever med kroniske lidelser. Hjelpemidlene er nødvendige for å opprettholde og forbedre funksjonsnivået, for helse og velvære, og for å delta i utdanning og arbeid. Det er bred enighet om at tekniske hjelpemidler bidrar til inkludering og dermed også har en positiv innvirkning på produktiviteten i samfunnet.

Kun en tiendedel får behovet sitt dekket

WHO har anslått at en milliard mennesker har behov for tekniske hjelpemidler for å leve produktive, inkluderte og verdige liv. Men bare en tiendedel av disse har tilgang til hjelpemidlene de trenger.

– Det er særlig i fattige land at behovsgapet er stort, og i disse landene er også kunnskapen om behov, tilgangen til hjelpemidler og kvaliteten på dem svært begrenset, sier Eide.

I 2015 satte WHO i gang et globalt initiativ (Global Cooperation on Assistive Technology; GATE) i samarbeid med UNICEF og en lang rekke internasjonale aktører for å sikre tilgang til tekniske hjelpemidler for alle som har behov for det. Et viktig ledd i dette arbeidet er å skaffe et godt datagrunnlag som kan være retningsgivende for arbeidet i GATE.

Skal samle inn data fra 30 land

Nå har altså SINTEF inngått en kontrakt om å gjennomføre nasjonale, representative datainnsamlinger i minst 30 land, spredt over samtlige verdensdeler. Resultatene fra den globale datainnsamlingen skal presenteres i en WHO verdensrapport om tekniske hjelpemidler i slutten av 2021. To oppfølgende datainnsamlinger er planlagt rundt 2023 og 2026.

WHO er også i en tidlig fase av en ny stor global satsing på eldre og bruk av teknologi. (Ageing and Technology.)

– SINTEF vil bli også sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av dette initiativet. En formell avtale om samarbeid mellom WHO og SINTEF forberedes allerede, opplyser forskeren. Denne studien vil åpne for et enda bredere samarbeid der vi i SINTEF kan bidra bredt gjennom det flerfaglige vekstområdet Teknologi for global helse, som er en del av SINTEFs satsing på helse og velferd.

Av Christina Benjaminsen for Gemini.no
fredag 9. oktober 2020
Konstituert forskningssjef
934 82 349