Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF skal lede global WHO-studie

Fra SINTEF/NTNU prosjektet "I hear you" i Tanzania. Her bruker forskerne spillteknologi og tilpassede hodetelefoner for å screene for hørselsproblemer. Foto: Tone Øderud
Fra SINTEF/NTNU prosjektet "I hear you" i Tanzania. Her bruker forskerne spillteknologi og tilpassede hodetelefoner for å screene for hørselsproblemer. Foto: Tone Øderud
Hvilke tekniske hjelpemidler bruker funksjonshemmede og eldre rundt om i verden – og hvilke udekkede behov har denne gruppen? Det skal SINTEF finne ut på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Å sikre tekniske hjelpemidler til alle som trenger det er et viktig element i å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, for eksempel Helse for alle, sier helseforsker Arne Henning Eide i SINTEF.

Tilgang til tekniske hjelpemidler (assistive technology) er essensielt for mange eldre, funksjonshemmede og mennesker som lever med kroniske lidelser. Hjelpemidlene er nødvendige for å opprettholde og forbedre funksjonsnivået, for helse og velvære, og for å delta i utdanning og arbeid. Det er bred enighet om at tekniske hjelpemidler bidrar til inkludering og dermed også har en positiv innvirkning på produktiviteten i samfunnet.

Kun en tiendedel får behovet sitt dekket

WHO har anslått at en milliard mennesker har behov for tekniske hjelpemidler for å leve produktive, inkluderte og verdige liv. Men bare en tiendedel av disse har tilgang til hjelpemidlene de trenger.

– Det er særlig i fattige land at behovsgapet er stort, og i disse landene er også kunnskapen om behov, tilgangen til hjelpemidler og kvaliteten på dem svært begrenset, sier Eide.

I 2015 satte WHO i gang et globalt initiativ (Global Cooperation on Assistive Technology; GATE) i samarbeid med UNICEF og en lang rekke internasjonale aktører for å sikre tilgang til tekniske hjelpemidler for alle som har behov for det. Et viktig ledd i dette arbeidet er å skaffe et godt datagrunnlag som kan være retningsgivende for arbeidet i GATE.

Skal samle inn data fra 30 land

Nå har altså SINTEF inngått en kontrakt om å gjennomføre nasjonale, representative datainnsamlinger i minst 30 land, spredt over samtlige verdensdeler. Resultatene fra den globale datainnsamlingen skal presenteres i en WHO verdensrapport om tekniske hjelpemidler i slutten av 2021. To oppfølgende datainnsamlinger er planlagt rundt 2023 og 2026.

WHO er også i en tidlig fase av en ny stor global satsing på eldre og bruk av teknologi. (Ageing and Technology.)

– SINTEF vil bli også sterkt involvert i planlegging og gjennomføring av dette initiativet. En formell avtale om samarbeid mellom WHO og SINTEF forberedes allerede, opplyser forskeren. Denne studien vil åpne for et enda bredere samarbeid der vi i SINTEF kan bidra bredt gjennom det flerfaglige vekstområdet Teknologi for global helse, som er en del av SINTEFs satsing på helse og velferd.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson