Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF med i oppstarten av Sveriges største CO2-fangstanlegg

Preem og Aker Solutions
Preem og Aker Solutions
26. mai starter Preem Sveriges største testanlegg for fangst av CO2 ved raffineriet sitt i Lysekil. I pilotprosjektet "Preem CCS" vil hele verdikjeden analyseres - fra fangst til lagring av CO2. Prosjektet vil legge til rette for at flere selskaper kan bruke teknologien og redusere CO2-utslippene.

- Jeg er glad for at SINTEF kan bidra til uvikling av hele verdikjeden i dette viktige svensk-norske CCS-samarbeidet. SINTEF har jobbet med CO2-håndtering i mer enn tretti år, som vi nå kan bruke for å bidra til utslippskutt i Sverige, og samtidig styrke den norske satsingen for å realisere et fullskalaprosjekt for CO2-håndtering, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF.

Fra fangst i Sverige til lagring i Norge

I pilotprosjektet vil hele verdikjeden evalueres; fra fangst på raffineriet, lokal lagring, transport på skip til det planlagte mellomlageret utenfor den norske vestkysten og derfra i rør til selve lagringen i undergrunnen.

Testanlegget vil i 2020 fange opp CO2 fra røykgassene som kommer fra Preems hydrogengassanlegg ved Lysekil-raffineriet. Resultatene fra pilotprosjektet vil bli offentliggjort, for at flere skal kunne bruke teknologien og redusere sine CO2-utslipp. 

- Vi er glade for at vår CO2-fangsteknologi blir tatt i bruk i Sverige for første gang. Å hjelpe operatørene å minske sine CO2-utslipp er en viktig del av vår strategi, og vi ser frem til samarbeidet videre, sier Luis Araujo, CEO Aker Solutions. 

Kai Arne Sætre, Aker Solution og Karin Lundqvist, Preem

Stor brikke i puslespillet

Teknologien for å fange opp og lagre CO2 er et viktig verktøy for å redusere klimagassutslipp lokalt, og vil samtidig bidra til realisering av Sveriges klimamål. For Preem er dette en stor brikke i puslespillet for å redusere CO2-utslipp fra prosessen og bli et klimanøytralt selskap innen år 2045. Målet er at testene skal danne grunnlaget for et CCS-anlegg i full skala som kan være i drift innen 2025.

- Vi ser karbonfangst og -lagring som et viktig tiltak for å redusere globale karbonutslipp. For Preem kan et fullskala CCS-anlegg i utgangspunktet redusere utslippene fra Lysekil-raffineriet med 500 000 tonn per år, som er nær en tredjedel av raffineriets totale CO2-utslipp, sier Petter Holland, administrerende direktør i Preem.

Selve lagringen av CO2 er planlagt å finne sted i Norge, som ligger langt fremme på området og har bedre geologiske forhold for lagring enn Sverige. Preem skrev i fjor under en intensjonserklæring om å samarbeide med Northern Lights-prosjektet. Northern Lights er et prosjekt der Equinor, Shell og Total utvikler transportkjeden med skip, mellomlager på land, samt rørtransport og injeksjon til en formasjon som er egnet for permanent CO2-lagring under Nordsjøen.

- Equinor er involvert i flere CCS-prosjekter. Dette prosjektet kan gi oss tredjepartsvolum for vårt transport- og lagringsprosjekt, Northern Lights. Dessuten brukes en fangsteknologi som kan være relevant å bruke i våre andre anlegg. Denne typen samarbeid mellom industri, forskning og myndigheter er avgjørende for CCS, sier Torbjørg Klara Fossum, VP Global CCS solutions, Equinor.

Prosjektet er et samarbeid mellom Preem, Aker Solutions, Chalmers teknologiske universitet, Equinor og SINTEF. Det svenske energibyrået og det norske forsknings- og utviklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Preem CCS

Prosjektvarighet:

01.01.2019 - 31.12.2021

Utforsk fagområdene

Kontaktperson