Til hovedinnhold
Norsk English

Preem CCS

CO2 fangst og flytendegjøring ved Preem raffinerier i Lysekil og Gøteborg i Sverige, for lagring av CO2 på den Norske kontinentalsokkelen (Preem CCS Prestudy).

Kontaktperson

Preems våtgassanlegg og raffineri i Lysekil. Foto: Preems
Preems våtgassanlegg og raffineri i Lysekil. Foto: Preems

Preem AB (Publ) – eller Preem – står for noen av de største punktutslippene av CO2 i Sverige (1.5 Mt CO2/år i Lysekil og 500 kt CO2/år i Gøteborg). Ved raffineriet i Lysekil slipper hydrogenproduksjonsanlegget alene ut 480 kt CO2/år.

Preem sin beliggenhet på den svenske vestkysten betyr at det er relevant å vurdere en kobling til det norske fullskala CCS-prosjektet.

CO2 fanget av Preem kan være relevant å transportere med skip til det planlagte CCS-knutepunktet på den norske vestkysten, for permanent lagring ved Smeaheia.

Formålet med idéstudien er å identifisere muligheter for Preem å demonstrere fangst og flytendegjøring av CO2 i ett av sine raffinerier. Målet er å gjøre fullskala CO2-fangst mulig.

En viktig del av å identifisere muligheter er å kartlegge teknologi, bade når det gjelder hvor en kan demonstrere CO2-fangst i Preem sine raffinerier, og hvilke teknologier som er mulige å demonstrere. I tillegg vil alternativer for flytendegjøring av fanget CO2 bli beskrevet og vurdert.


 Partnere:

Finansiering:

  • Budsjett: 400 kNOK
  • CLIMIT finansiering: 50 %

CLIMIT kontakt: , Gassnova SF

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018

Utforsk fagområdene