Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF leder EU-prosjekt som skal gi større fleksibilitet, sikkerhet og produktivitet på byggeplassen

Digital byggeplass
Den digitale modellen vil bidra med all informasjon som er nødvendig for de som jobber på byggeplassen. Blant annet kan man få informasjon om sikkerhetsrelaterte endringer. Foto: Shutterstock
Målet med prosjektet BIMprove er å lage en digital tvilling til byggeplassen. På denne måten kan forholdene på byggeplassen enkelt overvåkes, ressurser kan planlegges og arbeidsplanlegging forbedres.

Byggenæringen står overfor noen kritiske utfordringer når det gjelder produktivitet. Dette inkluderer en jevn økning av kostnadene for arbeidskraft, ineffektive arbeidsforhold og synkende interesse for håndverskfag blant de unge.

En jobb i byggenæringen er i tillegg blant de farligste jobbene i EU, noe som ikke øker interessen. Den aldrende befolkningen i Europa medfører også at det er stadig mer utfordrende å finne dyktig arbeidskraft.

BIM – et statisk livssyklusverktøy

Building Information Modelling (BIM) er en 3D-modellbasert prosess som gir fagfolk innen arkitektur, ingeniørarbeid og konstruksjon innsikt og verktøy for å mer effektivt planlegge, designe, konstruere og administrere bygninger og infrastruktur.

Digitalisering av disse prosessene gir helt nye nivåer av effektivitet, sikkerhet og komfort.

– Bedre sikkerhet kan forbedre arbeidernes velferd og tilfredshet med jobben, og gjør det mulig å ha lengre karrierer i byggenæringen, noe som reduserer lekkasjen av verdifull kunnskap, sier SINTEF-forsker Klodian Gradeci.

BIMprove – en dynamisk BIM-basert digital tvilling

Det overordnede målet med EU-prosjektet BIMprove (Building Information Modelling by Realtime Tracing of Construction Processes) er å gå utover statisk BIM, og lage en digital tråd som fungerer som en dynamisk metrisk bygningsmodell (digital tvilling).

– Dette vil sikre at forholdene på byggeplassen enkelt kan overvåkes, ressurser kan planlegges og arbeidsplanlegging forbedres, noe som vil gi fleksibilitet, sikkerhet og bedre produktivitet, sier Gradeci.

Ved å bruke bakkebaserte roboter og ubemannede luftfartøyer kan omgivelsene overvåkes, og man kan oppdage avvik for oppdatering av den digitale tvillingen og underlaget BIM.

I tillegg vil personellets lokasjoner på stedet bli sporet anonymt, og dermed gjøre det mulig for BIMprove-systemet og arbeidsledere å optimalisere ressursallokering, menneskestrøm og sikkerhet.

– BIMprove vil bli gjort lett tilgjengelig for alle interessenter ved å tilby forskjellige brukergrensesnitt, for eksempel varsler til arbeidere gjennom bærbare enheter og VR-visualiseringer til arbeidsledere. Tjenesten vil være skybasert med en lagdelt struktur, noe som muliggjør utvidelser på senere stadier, sier prosjektleder og seniorforsker i SINTEF, Gabor Sziebig.

Prosjektet har en varighet på 36 måneder og ledes av SINTEF med partnere fra fem europeiske land; Norge, Sveits, Finland, Tyskland, og Spania.

 

Kontaktperson