Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF gir viktige bidrag til autonom sjøtransport

Illustrasjon: Kongsberg Maritime
Forskere fra Kongsberg-gruppen og SINTEF markerte i dag oppstarten på det fireårige prosjektet AUTOSHIP. Prosjektet som skal forske på selvkjørende skip er støttet fra EUs forskningsprogram Horizon 2020 og har en ramme på over 20 millioner euro. Dette er en av de største tildelingene til norske aktører noensinne.

AUTOSHIP-prosjektet er et samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og SINTEF, i tillegg til en rekke internasjonale aktører. For SINTEF betyr prosjektet en betydelig økt satsning på autonome skip, med drøyt to nye fulltidsstillinger i prosjektperioden. 

- SINTEF Ocean er med i AUTOSHIP som forskningspartner og vil i hovedsak bruke prosjektet til å videreutvikle metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer, forteller seniorforsker Ørnulf Jan Rødseth. 

Øke konkurranseevnen for godstransport på sjøen

Prosjektets overordnede mål er å bidra til å redusere utslipp og å øke konkurranseevnen for godstransport på sjøen. Dette gjøres delvis gjennom reduksjon av kostnader, for eksempel med redusert bemanning, og delvis gjennom økt fleksibilitet, for eksempel ved at små skip oftere kan anløpe mindre havner og terminaler. Dette skal demonstreres i to autonome transportsystem, ett for stykkgods på belgiske kanaler og ett for frakt av fiskefor langs norskekysten. 

Dagens markering finner sted i Kristiansund, om bord Eidsvaag Pioner som er et av de to fartøyene som nå skal utstyres for fjernstyrt og autonom sjøtransport. Skipet eies av rederiet Eidsvaag og opererer langs norskekysten og i sårbare fjordstrøk med frakt av fiskefôr til oppdrettsanlegg. 

Mer bærekraftig godstransport

SINTEF har allerede et bredt spekter av prosjekter innen autonome skip. I AUTOSHIP har SINTEF tre satsingsområder som kan bli avgjørende: 

  1. Utvikling av bedre metoder for tidlig design av autonome skipstransportssystem.
  2. Etablering av internasjonale standarder for å øke innovasjonen innen digital og autonom shipping.
  3. Videreutvikling av kommunikasjonssystemene for autonome skip. 

I prosjektet skal SINTEF styrke disse satsingene, tilrettelegge for økt bruk av autonome skip i nye transportsystem, og dermed bidra til en betydelig mer bærekraftig godstransport. 

OM AUTOSHIP:

  • Partnere: Kongsberg Maritime CM AS, Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital AS, Kongsberg Norcontrol AS, Ciaotech S.r.l (PNO Group), SINTEF, Bureau Veritas, Eidsvaag AS, Blueline Logistics NV, University of Strathclyde, De Vlaamse Waterweg NV
  • Varighet: 42 måneder fra juni 2019
  • Hjemmeside AutoShip
  • Hjemmeside NFAS
  • Hjemmeside INAS

 

Kort om SINTEF og autonome skip:

  • Innen autonome skip er SINTEF et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt. I tillegg til flere pågående prosjekter, har SINTEF ansvaret for driften av NFAS og INAS og er også en viktig aktør i internasjonal standardisering gjennom ISO TC8, IEC TC80 og IMO.
  • SINTEF har også et omfattende internasjonalt samarbeide om autonome skip, blant annet med EU, Sør-Korea og Singapore. AutoShip vil ytterligere styrke SINTEFs posisjon og vil bli en viktig del av SINTEFs strategiske satsning på autonome transportsystemer.