Til hovedinnhold
Norsk English

NorwAI skal smi data til verdier

Rektor ved NTNU, Anne Borg, åpner det nye forskningssenteret NorwAI i Trondheim
Foto: NTNU Kommunikasjon/Kai T. Dragland
Innovasjonstakten skal økes for næringslivet når norske bedrifter satser store beløp på kunstig intelligens. Det nye forskningssenteret NorwAI i Trondheim blir det nasjonale kraftsenteret som samler de største aktørene innen næringsliv og akademia. Senteret skal bli en vekstmotor der de mest ambisiøse samles for næringsrettet forskning og innovasjon under NTNUs og SINTEFs ledelse.

NorwAI - Senter for forskningsbasert innovasjon innenfor kunstig intelligens åpnes torsdag 12.10.20 kl 10:00 av Rektor Anne Borg på NTNU og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, med digital deltakelse av partnere fra hele Norge.

Foto: NTNU Kommunikasjon/Kai T. Dragland

Banebrytende

- Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger, sier professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, leder for det nye senteret NorwAI (Norwegian Research Center for AI Innovation).

Digital transformasjon og AI Innovasjon 

Kunstig intelligens har kraft i seg til å skape fundamentale endringer i den digitale transformasjonen Norge står overfor. Fra data skal verdier smies. Forskerne og studentene skal arbeide tett sammen med de industrielle partnerne. Selskapene bestemmer mål og oppgaver i senteret. Deres mest krevende problemstillinger skal i fokus. NorwAI består av både tunge, norske industrilokomotiver og yngre, digitale bedrifter.  

Dette er et senter for forskningsdrevet innovasjon, og da ligger det i navnet at det ikke skal romme bare forskning – men også innovasjon

– Dette er et senter for forskningsdrevet innovasjon, og da ligger det i navnet at det ikke skal romme bare forskning – men også innovasjon, sier sjefforsker Arne Jørgen Berre ved SINTEF – som også er Innovasjonsdirektør i NorwAI . Han forteller at det under opprettelsen av NorwAI ble definert flere viktige industrielle innovasjonsområder, blant annet innen personifisering, forståelse av skandinaviske språk og intelligente digitale tvillinger. 

Ulike næringer – felles teknologisk plattform  

Aktører som Schibsted, NRK, Telenor, Retriever, Sparebanken Midt Norge og DnB vil være interessert i individualisert innhold og tjenester bygd på norske språkmodeller – ikke bare importerte tjenester fra utlandet.  Andre som DNV-GL, TrønderEnergi, Kongsberg, og Cognite kan utnytte sensorbaserte, intelligente lag oppå tvillinger til å simulere situasjoner og agere når verdier går i feil retning. Kunstig intelligens gjør maskiner i stand til å forstå, vurdere og analysere, lære underveis og kan hjelpe oss å ta beslutninger.   

- Tett samarbeid mellom fremtredende forskningsmiljøer, industri og offentlige forvaltningsorganer har vist seg å være en effektiv modell for innovasjon, sier Sven Størmer Thaulow, EVP og data- og teknologidirektør i Schibsted, også nylig utnevnt til styreleder for det nye forskningssenteret NorwAI.  

- Gjennom NorwAI får våre ingeniørteam muligheten til å jobbe tett med ledende forskere innenfor kunstig intelligens. Innovasjon er en del av Schibsteds DNA, og vi ønsker å bidra med utvikling av teknologi og kunstig intelligens nasjonalt, samt at vi får spennende innsikt som kan brukes i vårt arbeid med å utvikle nye fremtidsrettede teknologier og tjenester, tilføyer Thaulow.  

- Bruk av kunstig intelligens krever reelle data i virkelig store mengder. Når vi har et samarbeid på tvers av bransjer og sektorer som vi nå ser i NorwAI, kan de forskjellige aktørene samtidig få tilgang til massive datasett som ikke bare vil bidra til forskningen, men også hjelpe industrien til å bygge nye verktøy og forretningsmodeller, sier Jon Atle Gulla.

Spleiselag og landslag 

NorwAI finansieres av Norges Forskningsråd og partnerne sammen. Nesten 300 millioner skal benyttes til forskning, undervisning og AI innovasjon, der om lag to tredjedeler kommer fra bedriftene og en tredjedel kommer fra Forskningsrådet. NorwAI pågår i åtte år.  

Forskningspartnere er NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, Universitet i Stavanger og Norsk Regnesentral. 

Et senter for forskningsdrevet innovasjon henger meget høyt, utlyses bare hvert femte år og nåløyet bestemmes av internasjonale fageksperter, paneler for vurdering av innovasjon og verdiskaping, og en egen relevansvurdering utført av Forskningsrådet. AI (kunstig intelligens) som disruptiv kraft blir et kjerneområde for et Norge i digital omstilling. Et nasjonalt senter for AI har betydning for de fleste andre teknologier.  

 – Kunstig intelligens er en veldig spesiell teknologi: Den er generisk, og du kan bruke den til nær sagt hva som helst. Men vi ser gang på gang at dersom du klarer å skape et godt produkt i én bransje, er det gjerne direkte anvendbart også i andre bransjer, sier Gulla.   

Kunstig intelligens er kompetansekrevende. NorwAI skal bidra til et økosystem for kunstig intelligens. Blant NorwAI-partnerne er derfor også DigitalNorway som skal bygge broer til bredere lag av norsk næringsliv.

Tillit og åpenhet  

Hos mange AI-løsninger i dag får du bare et svar ut, mens det mangler legitimering for hvordan maskinen kom fram til svaret – fordi du ikke forstår eller får innblikk i grunnlaget for avgjørelsen. For å ta i bruk kunstig intelligens bredt i samfunnet, må den derfor kunne forklares, sier Jon Atle Gulla.   

Dette henger tett sammen med personvernet. I NorwAI vil derfor etikk være en førende rettesnor og man vil leve opp til den europeiske visjonen om en åpen, bærekraftig og tillitsskapende teknologi når maskiner får så stor betydning for samfunnet.

Kontaktperson