Til hovedinnhold
Norsk English

Forsker på bærekraftige nabolag

Oen demoprosjekt i syn.ikia
Ett av fire demoprosjekter er leilighetsbygget Oen på Ammerud. Solceller på taket vil bidra til at bygningen produserer mer energi enn den forbruker. Ill.: Code
Nabolag som skaper overskudd av fornybar energi står i fokus når forskningsprosjektet syn.ikia nå sparkes i gang.

Hele seks europeiske land er involvert i prosjektet, som ledes av NTNU. SINTEF og OBOS er med som partnere. 

Prosjektet skal finne smarte løsninger for å utnytte potensialet for energieffektivitet og fleksibilitet som ligger lokalt i nabolaget. Dette betyr blant annet en smart kontroll av energiflyten, og utveksling av ulike energikilder med det omkringliggende energinettet.

Skreddersyr nabolag

Alle 13 partnere fra de seks landene samlet seg nylig på Gløshaugen til kick-off, og for å legge grunnen for veien videre. Det fireårige prosjektet skal resultere i fire såkalte plussenergi-nabolag i fire land – skreddersydd til fire ulike klimasoner, kontekster og markeder. Det retter seg mot både nybygg og eksisterende bygninger.

– Dette er vårt bidrag for et karbonnøytralt Europa, og vi jobber med dette gjennom våre fem fokusområder: design, digitalisering, desentralisering, demokrati og avkarbonisering, sier prosjektleder og seniorforsker Niki Gaitani ved FME ZEN ved NTNU og SINTEF.

Kortreist energi

For å skape plussenergi-nabolag og etter hvert hele bydeler, vil syn.ikia handle om å utvikle fleksible og integrerte løsninger for å tilrettelegge for lokal energilagring og -deling. Dette kan gjøre det mulig å benytte seg av fornybare energikilder lokalt i større grad. Kortreist energi betyr reduksjon av utslipp ved at man unngår å bygge ut infrastruktur og distribusjonssystem.

Her skal det legges til rette for at smart teknologi og beboerengasjement kan jobbe sammen for  å nå målet om at hele leilighetsbygg skal kunne produsere mer fornybar energi enn de forbruker.

–  Ved å utvikle metodikk, verktøy, produkter og løsninger for utviklingen av bærekraftige plussenergi-nabolag, skal vi demonstrere at det er mulig å skape dette, forteller professor Inger Andresen ved FME ZEN.

Skal sette standard

Norge, Nederland, Spania og Ungarn skal være vertskap for nabolagene. Prosjektets mål er at demoprosjektene skal sette standard for hvordan bærekraftige plussenergi-nabolag skal utformes for framtida.

– Vi jobber med å øke antallet bærekraftige nabolag som produserer overskudd av fornybar energi på ulike måter og under varierende forhold i Europa, sier Gaitani.

Prosjektlederne framhever at syn.ikia vil bidra betydelig til miljøvennlige, sunne, tilpasningsdyktige, sikre, trygge og rimelige boområder og lokalsamfunn.

– Dette skal komme beboere og alle andre som er brukere av nabolag til gode. Målet er en større grad av medvirkning, et overkommelig boligtilbud, økt livskvalitet og miljøbevissthet. Nabolagene skal kunne etableres i hele Europa, også i såkalte lavkostland. Ny og avansert teknologi kan være kostnadsdrivende, men dette prosjektet skal på sikt også finne økonomiske løsninger som gjør dette realiserbart i alle land, påpeker Andresen.

Først utvikle, så realisere

Innovasjonsprosjektets mandat er først og fremst å utvikle, analysere og optimalisere. Men ifølge Andresen har de også et håp om å kunne komme så langt som til å realisere prosjektene, og ha mulighet til å vurdere resultatet.

– Vi kommer nok til å bruke det første året til planlegging, og vi håper at vi kommer dit at vi kan se demoprosjektene ferdige, sier hun.

Følg syn.ikia i sosiale media:
https://www.linkedin.com/showcase/syn-ikia/
https://twitter.com/syn_ikiaEU

Fakta:

  • Finansiert av EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020
  • 13 partnere
  • 6 land (Norge, Belgia, Danmark, Nederland, Spania, Ungarn)
  • 4 demoprosjekter (nabolag i Norge, Nederland, Spania, Ungarn)
  • Ledes av FME ZEN ved NTNU og SINTEF
  • Prosjektleder (NTNU): Niki Gaitani, FME ZEN

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

syn.ikia

Prosjektvarighet:

01.01.2020 - 30.06.2024

Kontaktperson:

Caroline Yeng-Ting Cheng

Utforsk fagområdene

Kontaktperson