Til hovedinnhold
Norsk English

DACOMAT-prosjektet satte fart på ambisjonen

klosterøybrua Skien
Klosterøybrua er en gang- og sykkelbru som skal forbinde Jernbanebrygga og Klosterøya i Skien sentrum. Brua prosjekteres med et bruspenn som skal kunne åpnes for skips trafikk. Får å få ned vekten på dette bevegelige bruspennet er det benyttet FRP-materialer. FRP-bruklaffen er prosjektert av FiReCo.
Hva får tre studenter ved Bygg- og ingeniørfag til å velge å skrive om fiberarmerte polymerkompositter i sin bacheloroppgave?

Etter endt studieprogram i «Ingeniørfag – Bygg» ved OsloMet, avsluttet studentene Ali Ashar Nawaz, Ola Åsbø og Sigurd Østmoe en hovedoppgave der de selv bestemte innholdet. Ali, Ola og Sigurd ønsket å skrive om noe nytt, spennende og utfordrende og tok kontakt med Jens Kjær Jørgensen etter å ha funnet nettsiden til det SINTEF-ledede EU prosjektet DACOMAT. I forskningsprosjektet, som står for Damage controlled composite materials, er målet å bedre egenskapene til fiberarmerte polymerkompositter (FRP). 

Fiberarmerte komposittmaterialer

Fiberarmerte polymerkompositter brukes blant annet i vindturbinblader og gang- og sykkelbruer. Studentene ble satt i kontakt med Reidar Kvale Joki hos FiReCo, en av partnerne i DACOMAT. Det ble bestemt at studentene skulle se på samhandling mellom fiberarmerte polymerkompositter og betong. Sammen med SWECO som har kompetanse på betong, skulle FiReCo som til daglig prosjekterer lastbærende FRP-konstruksjoner bistå studentprosjektet med kompetanse. 

Samvirke mellom ulike materialer

Hovedoppgavens problemstilling dreide seg om samvirke mellom betong og fiberarmerte komposittmaterialer i kjørebruer. Betong har gode kompresjonsegenskaper, men har svært lav kapasitet i strekk. FRP-materialene er lette og har bedre egenskaper i strekk enn kompresjon. Studentene utførte en mulighetsstudie der de viste hvordan et bru-tverrsnitt kan optimaliseres for å nyttiggjøre seg de to bygningsmaterialenes egenskaper best mulig. Studentene fikk også belyst nye utfordringer forbundet med et slikt samvirke. Oppgaven ble presentert og forsvart av Ali, Ola og Sigurd i et fullpakket auditorium på OsloMet. De tre studentene fikk en rekke utfordrende spørsmål fra både eksaminator, sensor og andre tilhørere. Studentene var svært godt forberedt og eksaminator og sensor var åpenbart fornøyd med arbeidet og belønnet hovedoppgaven med høyeste mulige karakter.

Veien videre

Hvordan har det gått med studentene, trigget oppgaven videre nysgjerrighet i forhold til fiberarmerte komposittmaterialer og samvirke med andre materialer?

I dag er Ali, Ola og Sigurd godt i gang med MSc-studier ved hvert sitt anerkjente universitet. Ali studerer ved DTU i København, Ola ved TU Delft i Nederland og Sigurd ved NTNU i Trondheim. Ola har fag som omhandler stål- og komposittkonstruksjoner. De to andre har fag som omhandler fiberarmerte polymerkompositter i en eller annen form. Alle ønsker de seg jobb som rådgivende ingeniører når de avslutter studiet. DACOMAT-teamet ønsker studentene lykke til med studiet og veien videre.

Skrevet av:
Tone Heggenhougen, SINTEF og Reidar Kvale Joki, FiReCo

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2018 - 31.12.2021

Kontaktperson:

Einar Louis Hinrichsen