Til hovedinnhold
Norsk English

DACOMAT - Komposittmaterialer med skadekontroll

Målet med DACOMAT er å utvikle nye skadetolerante komposittmaterialer, spesielt tenkt brukt i store lastbærende konstruksjoner slik som broer, bygninger, vindturbinblader og offshore-strukturer. Materialene og de spesielle overvåkningsløsningene som utvikles, vil gjøre det mulig å produsere komposittkonstruksjoner som er mindre sårbare mot produksjonsfeil og som har stor skadetoleranse. Dette vil muliggjøre kostnadseffektiv produksjon og vedlikehold av store komposittkonstruksjoner.

Kontaktperson

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2021