Til hovedinnhold
Norsk English

Avinor og SINTEF inngår samarbeid: Skal bli et paradigmeskifte i norsk luftfart

Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen (t.v) og konsernsjef i SINTEF. Alexandra Bech Gjørv ved signering av samarbeidsavtalen. Bilde: SINTEF / Trygve Indrelid
- Skal luftfart ha en like stor rolle i framtiden, må bransjen løse sitt klimaproblem, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Fredag møttes toppledelsen i SINTEF og Avinor for å signere en samarbeidsavtale. El-fly, effektiv, sikker og bærekraftig luftfart sto på agendaen.

I klimadebatten trekkes luftfart ofte frem som en hovedutfordring. Når Avinor og SINTEF nå forener krefter, står derfor klimaspørsmålet sentralt.

Paradigmeskifte i norsk luftfart

Konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, ser frem til å formalisere et godt partnerskap som allerede har eksistert i noen år.

- Luftfart er spesielt viktig i et langstrakt land med spredt bosetting og hvor fly ofte er det mest effektive alternativet når det gjelder kollektivtransport. Samarbeidet som her inngås mellom SINTEF og Avinor handler om å støtte og legge til rette for et paradigmeskifte innen luftfarten med overgang til lav- og nullutslippsløsninger for flyplasser og fly. Samtidig fortsetter vi vårt samarbeid om å ta internasjonal ledelse innen digitalisering av flyplassdrift.

Ifølge Bech Gjørv er Norge er posisjonert til å ta ledelsen i et slikt skifte, som også er et steg i riktig retning siden Norge har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftmål. 

Innovative løsninger

Luftfart er en viktig forutsetning om man skal nå så godt som alle bærekraftsmålene, påpeker Dag Falk-Petersen.

- Vi lever i en tid da ingen er upåvirket av klimasaken. Avinor har i lang tid jobbet i motbakke når det gjelder å få fokus på klimasaken i luftfart, sier Falk-Petersen og viser til innovative prosjekter som utviklingen av "artificial fuel" (biodrivstoff) og testing av el-fly.

Avinor har lenge jobbet med innovasjon, og var verdensledende innen for eksempel automatisering av flyplasser og har digitale løsninger som vekker oppsikt internasjonalt..

- Det var vi som ønsket å gi passasjerer mer kontroll over egen reise, som for eksempel bag-drop og innsjekk. Avinor mener at SINTEF vil kunne spille en sentral rolle i dette innovasjonsarbeidet fremover, der fokuset i større grad også vil bli på det operative området og selve lufthavndriften, sier Flemming Hølvold, digital forretningsutvikler og SESAR-deltaker.  

Forskernes løsninger

SINTEFs egne forskere presenterte hvordan de jobber, blant annet med flyplassdrift (Total Airport Managment) og satsning på bærekraftig mobilitet.

- Vi skal utvikle bærekraftige løsninger som leder til viktig transformasjon i transporten. Digitalisering og automatisering er viktig del av dette, sier SINTEFs spesialrådgiver innen energi og transport, Beate Kvamstad-Lervold. 

-Vi skal utvikle bærekraftige løsninger som leder til viktig transformasjon i transporten, sier SINTEFs spesialrådgiver innen energi og transport, Beate Kvamstad-Lervold. Bilde: SINTEF / Mala Wang-Naveen

- Det er umulig å se for seg Norge og verden uten luftfart, og flytrafikken er forventet å øke. Skal luftfart ha en like stor rolle i framtiden, må klimagassutslippene fra bransjen reduseres. Vi må ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi, og vi ser fram til å jobbe sammen med SINTEF i dette arbeidet, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Han får langt på vei støtte fra Bech Gjørv:

- SINTEF har lang erfaring med forskning og utdanning innenfor luftfart.  Med denne avtalen vil SINTEF få bedre innsikt i Avinors muligheter og behov. Vi ser frem til blant annet felles deltakelse i forskningsprosjekter og flere initiativ som vil skape verdier for Norge.

Samarbeidsområdene våre

Avinor og SINTEF formaliserer med denne avtalen et godt og langvarig samarbeid. I fremtidige prosjekter vil partene se nærmere på utvikling som gir oss kostnadseffektive lufttransporttjenester av høy kvalitet.

Samarbeidet vil også omhandle samfunnssikkerhet i lufttransport og en intensivering av det viktige miljø- og klima-arbeidet som allerede er i gang. I tillegg vil det legges til rette for hospitering blant de ansatte, for felles deltagelse i forskningsprogrammer og kommersialisering av forskningsresultater.

Kontaktperson