Til hovedinnhold
Norsk English

Verdens første selvkjørende vals testes ut på anleggsplass

Selvkjørende vals på anleggsplass
I samarbeid med partnere og med bistand fra SINTEF har AF Gruppen utviklet verdens første autonome vals. Foto: Terje Moen
Selvkjørende maskiner skal gi sikrere og mer effektiv veibygging. Når den autonome valsen ruller ut på anleggsplassen, har SINTEF bidratt med kunnskap om sensorer, kompaktering og regelverk for autonome anleggskjøretøy.

Når AF Gruppen bygger E39 Kristiansand vest – Mandal øst for Nye Veier, er utvikling av ny teknologi en integrert del av prosjektet. Med bistand fra SINTEF har AF Gruppen og flere partnere nå utviklet en autonom vals. 

Selvkjørende maskiner gir sikrere og mer effektiv veibygging

Målet er å bygge veier raskere og mer effektivt. Innføringen av selvkjørende vals skal også gi HMS-gevinst ved at ansatte kan unngå belastende arbeidsoppgaver med mye støy og vibrasjoner. På sikt er planen at én operatør kan betjene flere autonome maskiner fra et kontrollrom. 

Selvkjørende vals i drift neste år 

Den siste uken har en prototype blitt testet ute i prosjektet E39. Testene har vært meget lovende. 

- Så vidt vi vet, er dette første gang en autonom vals testes ut i et anleggsområde. I henhold til godkjenning fra Statens Vegvesen for gjennomføring av testing på E39, så må det være en operatør inne i valsen som kan stoppe den om noe uforutsett oppstår. Målet er at den skal være i full autonom drift før utgangen av 2020, sier fagsjef for maskinautomasjon i AF Gruppen, Kristen Petillon. 

Teknologien må tåle norsk klima 

SINTEF er forskningspartner i prosjektet, og bidrar blant annet med kunnskap om sensorteknologi, kompaktering samt lover og regler for autonome anleggskjøretøy. 

SINTEF bidrar også til sikker kommunikasjon i systemene og avverging av hackingsforsøk. I tillegg skal systemet rundt kompaktering videreutvikles til å bli mer effektivt.

- For å kunne benytte fullstendig selvkjørende anleggsmaskiner i fremtiden må lovverket tilpasses, og teknologien, spesielt sensorene, må takle nordisk klima, sier Terje Moen, som leder prosjektet hos SINTEF.

Se valsen i aksjon (innslag fra NRK)

Les også: Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Autonom vals

Prosjektvarighet:

01.05.2019 - 31.01.2021

Kontaktperson:

Terje Moen

Kontaktperson

Autonom vals

  • Prosjektet Autonom vals er et samarbeid mellom AF Gruppen, Semcon og SINTEF. 
  • Målet er å utvikle en autonom kompakteringsvals. Valsen skal gi kostnadseffektiv komprimering av masser og tryggere arbeidsforhold på anleggsplassen. Den skal testes ut på utbyggingsprosjektet E39.
  • Prosjektet skal også bidra til å forstå og utvikle lovverket rundt bruk av autonom vals i Norge.
  • Prosjektet kjøres i to faser: Fase 1 med demonstrasjon av valsen gjennomføres i 2019. I fase 2 videreutvikles valsen basert på funn fra mulighetsstudien. Planen er en ny demonstrasjon høsten 2020.