Til hovedinnhold
Norsk English

Vant idékonkurranse med forslag om å forsegle med digital lås

 Regiondirektør i Tolletetaen Åse Berge overrakte blomster og diplom og takket Simen Kristoffersen for innsatsen.
Åse Berge, Regiondirektør i Tolletaten med ansvar for Trøndelag og Nordland, overrakte blomster og diplom og takket Simen Kristoffersen for innsatsen.
På vegne av Tolletaten har SINTEF arrangert en idékonkurranse for fremtidens digitale grensestasjon. Simen Kristoffersen stakk av med seieren for sitt forslag om å forsegle varetransporter med en digital lås.

Vinneren presenterte sin idé for Tolletaten og SINTEF i Trondheim denne uken.

– Forslaget fra Kristoffersen har gitt gode impulser og inspirasjon for hvordan vi kan arbeide videre med fremtidens digitale grensestasjon. Vi er opptatt av å finne fremtidens løsninger og erfarer stadig at vi ved å samarbeide på tvers av de «vante» faglinjene og miljøene lærer mye og blir bedre i stand til å se nye muligheter, sier regiondirektør i Tolletaten Åse Berge.

Transporter forsegles med digital lås

Kristoffersens forslag er at varetransporter skal forsegles med en digital lås. Ved grensestasjonen vil det befinne seg en mottaker som kan lese informasjon som den digitale låsen til varetransporten sender ut fra en avstand på flere kilometer.

Når transportøren har alt i orden, sender den digitale låsen ut informasjon om dette. Transportøren kjører bare rett forbi grensekontrollen uten å måtte stoppe. Grensepassering registreres automatisk og varen vil også kunne frigis automatisk.

Er det mangler eller avvik på forsendelsen eller deklarasjonen, for eksempel at den digitale låsen er åpnet uautorisert, vil dette bli registrert på grensestasjonen før varetransporten krysser grensen. Ved registrerte avvik vil Tolletaten stoppe transporten for kontroll.

– Jeg håper idéen vil kunne gjøre grensepasseringen lekende lett for alle som har alt i orden og ikke så lett for andre, sier Simen Kristoffersen.

Løsningen er fremtidsrettet og vil også kunne benyttes ved førerløs transport.

Kan prøves ut

– Løsningen som Kristoffersen foreslår i vinnerbidraget kan prøves ut og innføres trinnvis der kjernen vil være digital forsegling av varetransport. Nå skal vi se nærmere på hvordan vi kan teste en slik løsning i praksis, forklarer Åse Berge.

Juryens begrunnelse for vinnerbidraget:


Bidraget bidrar til å underbygge visjonen om en fremtidig digital grensestasjon. Idéen er også realiserbar og har en nytteverdi for Tolletaten ved å svare ut krav etaten har til morgendagens teknologiske løsninger for grensepassering. Idéen bidrar til ønsket om å gjøre en grensepassering sømløs, synlig, sporbar, sansende i sanntid, og den sikrer god informasjonsutveksling mellom aktørene.

Les mer om konkurransen her

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Digital Grensestasjon

Prosjektstart:

01.10.2018

Kontaktperson:

Lisa S. Græslie

Utforsk fagområdene

Kontaktperson