Til hovedinnhold
Norsk English

Utmerkelse for "verdens gjerrigste solcellepanel"

Martin Bellmann med utmerkelsen EU prosjektet ECO-Solar fikk for å ha utviklet "verdens gjerrigste solcellepanel"
SINTEF har bidratt til å revolusjonere solcelleproduksjonen – og nå har vi bevis for det! Nylig kom evalueringsrapporten fra Solar Impulse Foundation hvor EU-prosjektet Eco-Solar fikk tildelt merket "Solar Impulse Efficient Solution" for å ha utviklet effektive og rasjonelle solcelleløsninger. SINTEF er koordinator for dette EU-prosjektet.

Ifølge Solar Impulse Foundation skal etiketten "Solar Impulse Efficient Solution" fungere som et nytt og pålitelig symbol som kan brukes på produkter, prosesser og tjenester og dermed virke som en garanti for kvalitet for de som ønsker å implementere rene løsninger.  

Før tildeling av etiketten har prosjektet blitt vurdert av uavhengige eksperter for teknologiske gjennomførbarhet, miljømessige og samfunnsøkonomiske fordeler og økonomiske lønnsomhet. Stiftelsen ønsker å bringe fram en portefølje av slike løsninger til beslutningstakere for å oppmuntre dem til å ta i bruk mye mer ambisiøse miljømål og energipolitikk. 

Eco-solar prosjektet handlet om å produsere og ta i bruk solcellepaneler på mest mulig økologisk vis. Både i selve produksjonsprosessen og i løpet av solcellenes levetid er det tatt hensyn til miljømessige effekter og bærekraft. Produksjonen har blitt både forenklet, mer energieffektiv og billigere. Den totale miljømessige påvirkningen er redusert med 45% og kostnadene med 9%. 

I prosjektet er det utviklet metoder for å redusere forbruk av materialer, metoder som gjør det lettere å resirkulere produksjonsavfall og end-of-life solcellepaneler. Forskere har overvåket selve produksjonsprosessen og identifisert avfallsstrømmer som er kostbare og ellers vanskelig å resirkulere, med den hensikt å finne andre bruksmuligheter, enten innen solenergimarkedet eller i andre bransjer. 

Det brukes sju ulike ressurser for å lage solceller og mange er dyre. Forskerne har gått gjennom hvert trinn av produksjonen og funnet løsninger på å redusere forbruket i produksjonsprosessen uten at det har betydning for effekten på sluttproduktet.  

De har også utviklet et konsept hvor individuelle solcellepaneler kan overvåkes, for lettere å identifiseres, repareres eller erstattes ved behov.  

Les mer om hvorfor Eco-solar fikk utmerkelsen av Solar Impulse Foundation: https://solarimpulse.com/efficient-solutions/eco-solar 

Her kan du lese mer om stjerneprosjektet Eco-Solar: https://gemini.no/2019/04/dette-er-verdens-gjerrigste-solcellepanel/  

Her kan du lese et intervju om Eco-Solar-prosjektet i PES – Power Energy Solutions, gitt av forsker Martin Bellmann 
https://cdn.pes.eu.com/v/20180916/wp-content/uploads/2019/05/PES-S-1-19-Sintef-Ask-the-experts-1.pdf 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson