Til hovedinnhold
Norsk English

Tretti tonns utslippsfri gravemaskin snart klar for byggeplassen

Gravemaskin på byggeplass
Nasta skal bygge om en 30-tonns Hitachi beltegravemaskin til å bli utslippsfri. Dieselmotoren skal byttes ut med elektrisk batteri og hydrogen brenselcelle.
Utslippsfrie byggeplasser vil i større og større grad bli et krav fra offentlige byggherrer, og det jobbes på spreng for å gjøre anleggsmaskinene miljøvennlige. Den teknologiske utviklingen går fort, men investeringskostnadene er fortsatt høye.

Utslipp fra fossildrevne anleggsmaskiner på byggeplass utgjør ca. 1,2 prosent av landets totale klimautslipp. En overgang til mer miljøvennlige maskiner vil gi mindre klimagassutslipp, mindre lokal luftforurensning og mindre støy fra byggeplassene.

Ambisjonen er fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Stadig flere offentlige byggeprosjekter vil stille krav om utslippsfrie byggeplasser. Oslo kommune vil for eksempel kreve at alle byggeplasser er utslippsfrie innen 2030.

- Maskinleverandører, entreprenører og offentlige byggherrer som i sin tur skal møte disse kravene, bør følge nøye med på teknologiutviklingen, sier Marianne Kjendseth Wiik i SINTEF Byggforsk.

Hun deltar i prosjektet Zero Emission Digger (ZED) som er et samarbeid mellom SINTEF, Nasta, Bellona, Difi, Omsorgsbygg og Skanska.

Målet med prosjektet er å utvikle en prototyp utslippsfri beltegravemaskin på 30 tonn. En eksisterende 30-tonns gravemaskin skal bygges om til elektrisk drift for å kunne utnytte strøm fra batteri og hydrogen brenselcelle. Samtidig arbeides det med å tilrettelegge energiinfrastrukturen på byggeplassen.

Det finnes allerede nullutslippsteknologi for mindre gravemaskiner, i form av elektrisk nettilkobling via kabel og elektrisk batteri, men utfordringen ligger i å få til nullutslippsdrift for en større maskinklasse.

Statusrapporten fra prosjektet gir oversikt over den teknologiske utviklingen så langt og hvilke hindre som står igjen.

Høye investeringskostnader er det største hinderet

Det kommer fram i rapporten at utviklingen av nye produkter og løsninger går raskt. Det foregår også en kontinuerlig teknologiutvikling, spesielt for batterier og brenselsceller. Utviklingen muliggjør nye bruksområder, bedre ytelser og reduserte kostnader ved bruk av nullutslippsløsninger.

For batteridrevne løsninger er de største begrensningene knyttet til mulig driftstid og tilgang til lading. For hydrogendrevne maskiner er utfordringen å finne praktiske løsninger for oppbevaring av hydrogen. Utover disse praktiske utfordringene er det høye investeringskostnader og usikkert markedsgrunnlag som begrenser utviklingstakten for nullutslippsteknologi.

- Foreløpig er investeringskostnadene høyere enn for fossildrevne maskiner, men vi forventer at prisen på nullutslippsteknologien vil bli konkurransedyktig når den innføres som bransjestandard, sier Wiik.

Last ned rapporten

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

01.01.2018

Kontaktperson:

Kristin Fjellheim

Utforsk fagområdene

Kontaktperson