Til hovedinnhold
Norsk English

Stortingsmelding om helsenæringen: Trekker frem SINTEF

Fremtidens helsetjenester står overfor flere utfordringer, men også mange potensielle løsninger. Helsenæringsmeldingen som ble lansert på fredag, peker på instituttsektoren som et viktig virkemiddel i utviklingen av helsenæringen.

På fredag lanserte regjeringen sin Helsenæringsmelding på Rikshospitalet i Oslo, bokstavelig talt et steinkast unna SINTEF. Meldingen beskriver tydelig hvordan det må utvikles en kultur der forskning, innovasjon og teknologiutvikling har et såpass godt samspill at det gir grobunn for næringsutvikling. SINTEFS har bidratt i det viktige dokumentet og leder for konsernsatsningen "Helse og Velferd", Randi Eidsmo Reinertsen synes resultatet er lovende.

-Vi har bidratt aktivt med innspill og kommentarer til meldingen underveis i arbeidet og hatt møter med både helseministeren og næringsministeren, sier Reinertsen som har deltatt i Abelias Topplederforum for helse og innovasjon.

Potensial for bedre utnyttelse

SINTEF er trukket frem hele 10 ganger i meldingen og i særdeleshet tar meldingen for seg SINTEFs faglige bidrag til innovasjon; Industrialisering av Ugelstadkulene, Katapult for Life Science på Fornebu der SINTEF deltar, Velferdsteknologiløsning for samhandling i Oslo kommune (SamKAD) og produktevaluering i Arbeidsfysiologisk laboratorium.

Under kapittelet om Universitets- og høyskolesektoren kan man i tillegg lese følgende:

I tillegg har mange industrielle institutter de siste årene bygget opp kompetanse i helseforskning, for eksempel SINTEF (se boks 7.12) og NORCE. Til sammen utgjør disse relevante aktører i og for norsk helsenæring, og det er et potensial for bedre utnyttelse av dette samhandlingsrommet

I tråd med vår strategi

Meldingen legger med andre ord opp til et nært samarbeid mellom helsetjenestene og helsenæringen.

- Og det er helt i tråd med vår strategi. Vi er derfor glade for den nye meldingen som blir et viktig dokument for SINTEF sitt arbeid med Helse og næring. Vi synes det er veldig positivt og viktig at meldingen har som grunnlag et tett og godt samarbeid mellom helsenæring, helsetjenestene, brukermiljøene og forsknings- og innovasjon.

Nå følger det viktige oppfølgingsarbeidet som ifølge Abelias administrerende direktør Håkon Haugli vil fokusere på tiltak som aktiv stimulerer til bruk av ny teknologi og nye måter å organisere på.
- Det må lønne seg for helsetjenesten å ta i bruk nye tjenester og det må være lett å jobbe smart. For å få til dette må vi etablere nye og bedre incentiver, sier Haugli til Abelia.no.

Les Stortingsmeldingen her!

 

Utforsk fagområdene