Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjon i helsevesenet: Hvordan får vi høyrehånden og venstrehånden til å jobbe sammen?

Helsevesenet slik vi kjenner det i dag, vil komme til å endre seg i fremtiden. Hvordan bør organiseringen og samarbeidet mellom helsetjenestene være, for at innovasjonene kommer pasientene til gode?

Helsevesenet trenger ny teknologi og nye løsninger, dette slås fast i regjeringens helsenæringsmelding som utkom i april i år. Dette skal for det første bidra til at pasienten får en bedre behandling, og for det andre kan det bidra til å dempe kostnadsveksten. I tillegg er helseteknologi pekt på som en potensiell ny eksportnæring for Norge.

Manglende dialog
For å få til alt dette, er det flere barrierer vi må overkomme, ifølge forskningsdirektør for Helse og velferd i SINTEF, Randi Reinertsen: 

- Innovasjon i helsevesenet er annerledes enn i all annen næring fordi helsevesenet er så ekstremt sammensatt og komplisert. Det er mange aktører fra ulike deler i helsevesenet som blir involvert i en pasients sykdomsforløp. Hovedsakelig går skillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, sier Reinertsen.

For at de ulike delene i helsevesenet skal henge sammen, må innovasjonene gjøres sammen, mener forskningsdirektøren. Hun forklarer videre at det i dag skjer flere innovasjoner i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, men at disse ikke passer sammen på grunn av manglende dialog.

Foreslår ny fordeling av midler
Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er omtrent like store i omsetning. Men forskningsmidlene i kommunehelsetjenesten utgjør bare en tiendedel av det spesialisthelsetjenesten har til rådighet. Det skaper barrierer for innovasjon, ifølge Reinertsen:

- Hvis ikke kommunene får midler til å forske for, klarer de ikke å innovere. Det er levert en rapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) hvor vi foreslår en ordning der kommunehelsetjenesten skal få en tilsvarende ordning som spesialisthelsetjenesten har. Det vil si at de får øremerket midler til forskning. Helseministeren er positiv til dette, og vi har håp om at det skal startes opp fra neste år, sier Reinertsen.

Ny teknologi må testes, men hvor er pengene til forskningen?
Reinertsen understreker viktigheten av å teste ut ny teknologi på en systematisk måte. Bare da får vi kunnskap om den virker etter hensikt, og om den kan skaleres.

- Teknologi må prøves ut i relativt store befolkningsgrupper, og resultatene må dokumenteres. Bare da kan neste kommune tørre å bygge videre på den erfaringen, og ta det i bruk. I spesialisthelsetjenesten setter de jo aldri i gang med nye behandlingsmetoder eller tar nye medikamenter uten at det er skikkelig dokumentert. Det henger sammen med at de har hatt råd til å gjøre det, nå må kommunen få lov til å jobbe like systematisk og kvalitetsmessig godt, avslutter Reinertsen.  

Debatt under Arendalsuka 2019
Hvilke kraftfulle incentiver og virkemidler har vi for at kommunehelsetjenesten skal kunne overta oppgaver fra spesialisthelsetjenesten? Hvordan skal innovasjoner i helsevesenet virke sammen og gi bedre tjenester og bedre økonomi?

Sammen med NTNU inviterer SINTEF til samtale og debatt mellom alle aktørene som må samarbeide for å finne de gode løsningene for fremtidens nye helsetjenester. Debatten finner sted under Arendalsuka tirsdag 13. august. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson