Til hovedinnhold
Norsk English

Hvor holdbare er de nye tetteløsningene?

 Rørmansjett
Illustrasjonen viser en rørmansjett som effektiv tetter gjennomføringer Ill.: Icopal
Teip og andre klebeløsninger har inntatt byggemarkedet for fullt de siste årene. Nå skal SINTEF undersøke hvor holdbare de nye produktene er.

Lufttetting av bygningskroppen er vesentlig for å sikre energieffektive bygg. Og for å oppfylle dagens krav til lufttetthet i nybygg og oppnå bedre energieffektivitet ved oppgradering, har det blitt vanlig å benytte teip, selvklebende mansjetter og fugebånd.

Produktene brukes til å tette overganger og gjennomføringer både i dampsperre og vindsperre, og må ha tilstrekkelig heft på mange forskjellige typer underlag over veldig lang tid. Til dags dato er det relativt lite kunnskap om holdbarheten til de ulike klebeløsningene, spesielt i nordisk klima.

Skal sikre energieffektive bygg

Forskningsprosjektet TightEN har som mål å sikre at tetteløsningene er bestandige over tid, slik at energieffektiviteten opprettholdes gjennom hele byggets levetid. Forringelse av lufttettheten på grunn av svikt i klebesystemene leder til økt varmetap fra bygget og dermed svekket energieffektivitet.

Lim i teori og praksis

I prosjektet vil bestandigheten til ulike klebeløsninger studeres gjennom teoretiske og eksperimentelle undersøkelser. Bestandigheten vil bli studert på både materialnivå og som en del av en konstruksjon, og effekten på energieffektivitet og fuktsikkerhet vil bli vurdert. Prosjektet vil dermed bidra til å forene avanserte teoretiske modeller for polymeradhesjon med praktiske problemstillinger relatert til lufttetting av bygninger.

Utvikler nye testmetoder

I prosjektet skal det utvikles testmetoder som sikrer at løsningene varer i minst 25 år. For å komme dit må vi:

  • Forstå klimaforhold
  • Forstå hvordan klebing fungerer
  • Forstå hvordan funksjonen brytes ned

Målet er å utvikle pålitelige test- og evalueringsmetoder for selvklebende produkter og fullskala systemtesting av lufttetthet som kan brukes både i produktutvikling og systemsertifisering. Testmetodene skal ikke bare kunne si noe om klebeløsningens ytelse rett etter montering, men også forutsi ytelse over tid. Vi vil i tillegg undersøke kritiske byggdetaljer med tanke på funksjonalitet, og foreslå kvalitetssikrede forseglingsmetoder som er egnet til å ivareta fremtidens krav til lufttetthet.

Byggebransjen er med

Vi har klart å få med oss viktige aktører i byggenæringen som støtter prosjektet med 20%: Isola, Icopal, SIGA og Veidekke. NTNU ved Professor Stig Geving er med i prosjektgruppen. For å sikre forskningskvalitet og internasjonal relevans har vi fått med oss sterke fagmiljøer i Europa; Technische Universität München, Fraunhofer Institut für Bauphysik og RISE.

TightEN – Durable adhesive airtight solutions for energy effective building envelopes

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i EnergiX-programmet. Prosjektperioden er fire år, og har en total økonomisk ramme på 12 millioner kroner.

Montering av vindsperreteip. Foto: Isola
Montering av vindsperreteip. Foto: Isola
Teip til tetting rundt døråpning, vindu og skjøter. Foto: Skanska

Kontaktperson