Til hovedinnhold
Norsk English

Europeisk samarbeid om digitale produksjonsplattformer

SINTEF Manufacturing har fått innvilget deltagelse i QU4LITY, et stort EU-prosjekt i Horizon 2020 programmet, som handler om digitale produksjonsplattformer. 45 partnere i 13 europeiske land er med i prosjektet.

Digitale produksjonsplattformer spiller en økende rolle for å håndtere konkurransedyktighet, og for å inkorporere nye teknologier, applikasjoner og tjenester. Integrasjon av ulike teknologier er nødvendig i fremtiden, og digitale produksjonsplattformer som integrerer ulike teknologier, hvor man lager og lagrer data fra fabrikkgulv og forsyningsnettverk, vil være vesentlig for europeisk industri.

En viktig forutsetning for at små og mellomstore bedrifter, i Norge og resten av Europa, skal ta i bruk ny teknologi, er at disse må være lett tilgjengelig, samt at man tillater komplementære applikasjoner. Utfordringen er å utnytte nye konsepter og teknologier som tillater produksjonsbedrifter å oppfylle kravene til raske endringer i leverings- og verdikjedenettverkene.

Datadrevete produksjonsplattformer

– EU-prosjektet QU4LITY vil demonstrere på en realistisk, målbar og replikerbar måte, og skal være en åpen og sertifiserbar datadrevet produksjonsplattform, forteller Ragnhild Eleftheriadis, prosjektleder for prosjektet i SINTEF Manufacturing. – Plattformen skal være SMB-vennlig og transformativ, med visjoner om Zero Defect Manufacturing (ZDM) innen produkt- og tjenestemodellering.

I prosjektet lanseres det 14 strategiske industrielle piloter med partnerbedriftene som er nevnt nedenfor. I tillegg er det satt av € 1 mill til en "open-call" løsning for mindre tredjepartsbedrifter underveis i prosjektet.

Skreddersydde ZDM-strategier

– QU4LITY vil også demonstrere hvordan europeisk industri kan bygge unike og skreddersydde ZDM-strategier, og konkurransemessige fordeler, som betydelig økning av operasjonell effektivitet, reduksjon av skrap, preskriptive kvalitetsstyring og energieffektivitet, for å unngå feil og forbedret smarte produkter, i form av opplevd kundeforbedring.

Prosjektet vil fremme nye digitale forretningsmodeller, for eksempel resultatbaserte og produkt-sercive tjenester, gjennom et åpent plattform og økosystem.

QU4LITY

  • Koordinator: Athos Spain, i totalt 45 partnere i 13 europeiske land, 14 piloter, 7 sektorer
  • Forskningspartnere: EIT Digital, VTT, TNO, EPFL, Innovalia, AIT, Fraunhofer, SINTEF Manufacturing
  • Teknologileverandører: Unparalell, Unimetrik, TTS, Atlantis, Software Quality Systems, TTTech, Telefonica
  • Industrielle piloter: Siemens, Philips, Airbus, Wirlpool, Continental, Schneider El, Thyssenkrupp, Ria Stone, Kolektor, Danobat, Fagor, Prima, Visual Components

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

QU4LITY

Prosjektstart:

01.01.2019

Utforsk fagområdene

Kontaktperson