Til hovedinnhold
Norsk English

Ekte samling for kunstig intelligens

Anne Marthine Rustad (til venstre) og Signe Riemer-Sørensen hos SINTEF Digital får ansvaret for å samle de norske miljøene som arbeider med kunstig intelligens.
Anne Marthine Rustad (til venstre) og Signe Riemer-Sørensen hos SINTEF Digital får ansvaret for å samle de norske miljøene som arbeider med kunstig intelligens.. BIlde: SINTEF / Georg Mathisen
Når intelligente mennesker snakker mer sammen, kan intelligente maskiner bli enda mer intelligente. SINTEF har fått støtte til å bygge opp samarbeid på tvers av AI-miljøene.

Mange miljøer i Norge arbeider med kunstig intelligens (AI). Hadde de vært flinkere til å samarbeide og utveksle erfaringer, så kunne de sannsynligvis fått til enda mer. – Det Norges forskningsråd ønsket, var å ha et nettverkssamarbeid på tvers av AI-miljøene, forklarer Anne Marthine Rustad og Signe Riemer-Sørensen.

Forskerne hos SINTEF Digital har fått ansvaret for å bygge opp det nye nettverket NAINE. Forkortelsen står for «Norwegian AI Network for Europe».

Samarbeid, ikke kniving

Det finnes flere samarbeid på AI fra før, både innenfor akademia og i næringslivet. NAINE skal være nettverket der alle møtes og utveksler erfaringer – både de som forsker og de som utvikler kommersielle løsninger.
– Vi ser at det er mange i Norge som kniver om å bli det sentrale AI-miljøet. I og med at vi er et så lite land, må vi passe oss for å gjøre dette til et regionalt mesterskap, sier seniorrådgiver Pål Sigurd Malm i Norges forskningsråd.
I NAINE blir det nettverkstreff to ganger i året. Dessuten skal nettverket følge med på det som skjer i EU og formidle det til dem som arbeider med kunstig intelligens i Norge.
– Med SINTEF, Norsk Regnesentral, Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og NTNU har vi en bred allianse som skal drive dette nettverket de neste to årene, sier forskningsleder Rustad.

Lytter i Europa

– Vi skal lage en møteplass for akademia og industri som favner bredt. Det vi håper, er at nettverket skal gjøre at også små og mellomstore bedrifter får bedre muligheter til å satse på AI, forteller hun.
– Ute i Europa skjer det mye interessant. Vi har mange som kan være ute og lytte, og også gjerne påvirke det som skjer. Hvis vi ikke skal bli hengende etter supersatsningene på AI i Kina og USA, så må vi gå sammen i Europa. Akkurat nå skjer det mye i Europa for å definere strategier og satsninger, og der er det viktig at Norge er med, sier Signe Riemer-Sørensen.

 Styrke norske næringer

I Europa er det også felles verdier og etikk å bygge på.
– Mye av det som jeg mener at er viktig for Norge i den sammenhengen, er at vi må klare å bruke kunstig intelligens til å styrke næringer der hvor vi allerede er gode, sier Rustad.
Hun trekker frem Google og Facebook som eksempler på selskaper som har kommet langt med AI, men som utvikler AI for andre områder enn dem Norge først og fremst bør satse på:
– De er ledende på AI for eksempel på internettdata og bilder. I Norge kan vi bli ledende på anvendt og industriell AI for næringer der vi har fortrinn, sier hun. Eksempler er hav, energi og prosessindustri – men Rustad understreker at det er synspunkter som hun har personlig før NAINE-nettverket har vært samlet for første gang.

 Møteplass

– Mitt fokus er at ja, digitalisering kommer til å ta noen arbeidsplasser – så er det viktig å se på hvilke nye arbeidsplasser den kan skape, sier Rustad og Riemer-Sørensen.
– Derfor er det viktig at næringslivet også blir med. Da blir ikke nettverket bare et akademisk samarbeid, men en møteplass for alle som ønsker å jobbe med ulike aspekter av kunstig intelligens i Norge, fastslår de to forskerne hos SINTEF Digital.


Anne Marthine Rustad deltok nylig i et Tekna-arrangement om AI sammen med Digitaliseringsminister Nicolai Astrup. Bilde: Mikkel Moe/ Tekna

Utforsk fagområdene