Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg sikre trapper

tegning som viser riktig utforming av trapp
Trappa er et viktig arkitektonisk element i de fleste bygninger, og utformingen betyr mye for gangkomfort og sikkerhet. Ill.: Byggforskserien
Trappeulykker koster samfunnet milliarder av kroner hvert år, og noen ganger blir utfallet fatalt. Ved å følge kravene i TEK og rådene i Byggforskserien kan man forebygge unødvendige ulykker.

En rapport fra SSB/NIBR anslår samfunnskostnadene ved trappeulykker til 2,6 milliarder kroner. Og bare i Norge dør omtrent femti personer hvert år som følge av fall i trapp. Mange ulykker kunne trolig vært unngått med bedre utforming av trappene.

324.301 Utforming av trapper er en av de aller mest brukte anvisningene i Byggforskserien. Det tyder på at behovet for gode praktiske løsninger som oppfyller kravene i TEK, er stort.
Trapper er viktige elementer i planløsningen i de fleste bygg, og det finnes få andre kilder som beskriver gode praktiske løsninger som oppfyller kravene og samtidig gir trapper som er behagelige å gå i.

Mange følger ikke sikkerhetskravene

- Vi er glade for at mange i bransjen rådfører seg med Byggforskserien når det skal bygges trapp. Samtidig er interiørbladene fulle av trapper som ikke oppfyller sikkerhetskravene. Det er synd, for det fins mange gode eksempler på trapper som både er sikre og visuelt vellykkede, sier sivilarkitekt Anders Kirkhus i SINTEF.

Den vanligste feilen på nye trapper er manglende rekkverk og håndløper. Ujevne trinn kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Byggforskserien vektlegger sikkerhet og brukbarhet

324.301 Utforming av trapper er nylig revidert og oppdatert etter kravene i TEK17.
Anvisningen viser utforming av alle slags trapper. Det er lagt vekt på at trappene skal være gode og sikre i bruk. Anvisningen behandler blant annet:

  • krav i byggteknisk forskrift (TEK17)
  • sammenhengen mellom inntrinn og opptrinn (trappeformelen)
  • utforming av trinn, repos, rekkverk og håndløpere
  • plassbehov for ulike trappetyper
  • forebygging av fallskader

Les mer i Byggforskserien

Kontaktperson