Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig skog, jordbruk og matindustri

Video fra seminaret, inklusiv intervju med Hy5 og Norsk Landbrukssamvirke, fra 01:15. Video: SINTEF
Video fra seminaret, inklusiv intervju med Hy5 og Norsk Landbrukssamvirke, fra 01:15. Video: SINTEF
I forrige uke arrangerte SINTEF et spennende seminar med tema "Teknologi for bærekraftige og effektive verdikjeder i skog, jordbruk og matindustri".

SINTEF arrangerte 27. august, i samarbeid med NCE Raufoss, Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke og NHO Mat og Drikke, et seminar i katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss.

Temaet var: "Teknologi for bærekraftige og effektive verdikjeder i skog, jordbruk og matindustri", hvor man
ønsket å ta utgangspunkt i Industrimeldingen og Digital21, hvor det fremheves at man må bygge kompetanse og teknologier som fungerer og kan utnyttes på tvers.

Deltagerne fikk god innsikt i muligheter for samspill med NCE Raufoss-miljøet og deres muligheter i katapult-senteret Manufacturing Technology. Flere hadde konkrete forslag til utnyttelse av infrastruktur i katapulten.
Seminaret ble ledet av Marit Aursand, leder for SINTEFs konsernsatsing Agri og matindustri.

Bilder fra seminaret finnes her

 

SINTEF arrangerte et spennende seminar med tema Teknologi for bærekraftige og effektive verdikjeder i skog, jordbruk og matindustri
Marit Aursand i SINTEF: Foto: SINTEF
Deltagerne under første kaffepausen. Foto: SINTEF
Lars Ølstad i Isiflo. Foto: SINTEF