Til hovedinnhold

Slik bygger du om kjelleren til boligrom

Utleiebolig eller ekstra plass? SINTEF viser hvordan du bygger en fuktsikker leilighet med god planløsning i kjelleren.

Kjellervegg før og etter hulltaking. Foto: SINTEF

Har du ubenyttet areal i huset? Å bygge om en uinnredet kjeller til boligrom øker verdien av boligen. En innredet kjeller kan bli utleiedel, generasjonsbolig eller ekstra oppholdsrom for familien.

Lag rom i kjelleren viser løsninger som oppfyller kravene i TEK. Løsningene er hentet fra Byggforskserien.

Lavere romhøyde og mindre utsyn

Boligareal i kjelleren må tilfredsstille en rekke krav, men i 2016 ble noen av reglene endret for at flere skal kunne utnytte areal i kjelleren til bolig.

Blant annet er det nå tillatt med romhøyde ned til 2,0 m i en innredet kjeller. Kravet for nye boliger er 2,2 m. Kravet til dagslys regnes som oppfylt dersom kjellerrommet har rømningsvindu med tillatt minstemål. Vinduet trenger heller ikke å ha utsyn.

- Det er viktig å være klar over at minstekravene ikke nødvendigvis sikrer brukervennlige rom med god bokvalitet. Å satse på kvalitet, der det er praktisk mulig, kan være lønnsomt på sikt. SINTEF anbefaler generelt at boliger skal ha romhøyde på minst 2,4 m og utsyn gjennom vinduet, sier arkitekt og seniorrådgiver Anders Kirkhus.

Krav om tilfredsstillende inneklima og rømningsvei gjelder fremdeles når man innreder boligrom i kjelleren.

Radonsikring påbudt

Kjellere er mest utsatt for radoninntrengning fra grunnen, og har dermed oftere forhøyet radonkonsentrasjon i inneluften. Skal kjelleren brukes som bolig, har huseieren plikt til å sørge for at radonkonsentrasjonen ikke er for høy. Statens strålevern angir 200 Bq/m3 som maksgrense. SINTEF anbefaler at man alltid måler radonkonsentrasjonen før innredning av kjellerrom. Lag rom i kjelleren gir videre råd om tiltak mot radon i eksisterende kjeller.

Fortsatt søknadsplikt ved bruksendring

Mange er ikke klar over det, men omgjøring av kjellerrom eller bod til boligrom er bruksendring, og bruksendring er søknadspliktig. Huseieren må derfor søke kommunen og få godkjenning før kjelleren tas i bruk som bolig. Søknadsplikten gjelder uavhengig av om rommene er til eget bruk eller til utleie.

Riktig isolering og fuktsikring

Lag rom i kjelleren har hovedfokus på fuktsikre løsninger for vegger og gulv. I tillegg omtaler boka:
- romstørrelse, dagslys og rømning
- inneklima, radon, ventilasjon og varme
- drenering og fuktsikre løsninger
- oppbygning av ulike typer gulv
- innsetting av vinduer, dører og lysgrav
- ildstedsregler

Kjøp boka: Lag rom i kjelleren 

Publisert fredag 25. mai 2018
Seniorrådgiver
977 15 003