Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF samarbeider med produsentene om sikrere glassrekkverk

Eksempel på pendelprøving av glassrekkverk. I videoen blir rekkverket prøvd for en vesentlig høyere fallhøyde (1200 mm) enn hva som normalt er påkrevd. Glassrekkverket bestod for øvrig prøvingen.
Eksempel på pendelprøving av glassrekkverk. I videoen blir rekkverket prøvd for en vesentlig høyere fallhøyde (1200 mm) enn hva som normalt er påkrevd. Glassrekkverket bestod for øvrig prøvingen.
Usikre glassrekkverk kan utgjøre en stor fare for mennesker. SINTEF ønsker å samarbeide mer med produsenter og andre i byggenæringen for å øke sikkerheten.

Laboratorie- og feltprøving har avdekket at mange glassrekkverk ikke oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og gjeldende standarder. I tillegg er dokumentasjonen ofte mangelfull.

Tilbakemeldinger om rekkverk som blåser ned og oppleves utrygge av brukerne, viser at usikre glassrekkverk også er montert på norske bygninger.

DiBK gjennomfører markedstilsyn

Myndighetene tar nå grep for å heve kvaliteten og sikkerheten. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomfører høsten 2018 markedstilsyn med glassrekkverk. Utvalgte foretak mottar anmodning om produktdokumentasjon.

Ved tilsynet vil DiBK ha særlig oppmerksomhet rettet mot dokumentasjon av den horisontale nyttelasten som de ulike komponentene skal tåle.

Både produktene og prosjekteringen svikter

SINTEF kan utføre nødvendig laboratorieprøving av glassrekkverk, og de siste årene har vi opplevd en økende etterspørsel etter prøving av glassrekkverk som allerede er i salg.

Erfaringen fra laboratorieprøving er at rekkverkenes styrke, stivhet og innfesting varier i kvalitet, og ofte ikke møter norske krav (færre enn halvparten av rekkverkene besto prøvingen).

Ved prøving i laboratoriet er det i utgangspunktet bare rekkverket som prøves. Erfaringsmessig er i tillegg ofte innfestingen og prosjekteringen av rekkverket på bygningen et problem. Vi har prøvd rekkverksstolper i felt der stolpen på forhånd hadde bestått laboratorieprøving, men konstruksjonen den var festet i var ikke tilstrekkelig dimensjonert for den horisontale linjelasten.

Brukerne mangler kompetanse om montering

Utfordringer i byggeprosessen oppstår gjerne som følge av mangelfull produktdokumentasjon og dårlig informasjonsflyt mellom de ulike aktørene i byggeprosessen.

Det er stor variasjon i kompetanse blant aktører og brukere av glassrekkverk. Teknisk godkjenning eller andre godkjenningsordninger er lite utbredt og dekker ikke nødvendigvis samspillet mellom glassrekkverket og resten av bygningen.

Enkel tilgang på billige "gjør det selv-løsninger" gjennom netthandel og lavpriskjeder fører til at uegnede produkter anvendes i privatmarkedet, uten at kjøperne nødvendigvis har kompetanse om riktig montering og bruk. Dette utfordrer sikkerheten.

Starter forskningsprosjekt med bransjen

I dialog med Glass og Fasadeforeningen har SINTEF avdekket et behov for forskning og innovasjon. Vi trenger å få bedre innsikt i årsakssammenhenger og øke sikkerheten forbundet med glassrekkverk.

Vi er i ferd med å samle relevante bedrifter til et forskningsprosjekt om sikre glassrekkverk. Til det trenger vi partnere fra hele verdikjeden i byggeprosessen, og vi ønsker spesielt flere arkitekter og entreprenører med i prosjektet.

Potensielle gevinster og resultater fra prosjektet er:

  • Ny kunnskap om løsninger, produkter og tjenester
  • Økt sikkerhet i anvendte løsninger
  • Redusert risiko for uønskede hendelser og erstatningsansvar
  • Samhandling med aktører i hele byggeprosessen
  • Eksempler på preaksepterte løsninger
  • Bransjeveileder
  • Anvisning i Byggforskserien
  • Økt fokus og kontroll fra myndighetene
  • Sertifiseringsmuligheter

Kontakt oss for mer informasjon om prosjektet.

Les mer

I Byggforskserien 536.112 Rekkverk  (for abonnenter) finnes mye god informasjon for prosjektering og utførelse. I NS 3510:2015 finnes krav og eksempler for prosjektering av glassrekkverk.

Kontaktperson