Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Manufacturing har en sentral rolle under årets Leankonferanse 6-7. november

Konferansen vil finne sted på Fornebu, og har Lean, digitalisering og fremtidens arbeidsliv som hovedtema.

Lean er både en overordnet filosofi for samhandling av arbeidsoppgaver og organisering, og en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå. Fra og med 2010 har Lean Forum Norge, et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling, arrangert en årskonferanse rundt dette temaet. Også i år finnes konferansen sted på Quality Hotel Expo på Fornebu.

Sentral rolle

Under konferansen har SINTEF Manufacturing en sentral rolle. Det er flere forskere og forskningssjefer som holder innlegg, og vi er tilstede med blant annet en stand. Forskningssjef Gaute Knutstad holder for eksempel sammen med forskningssjef Mats Carlin i SINTEF Digital et foredrag om Digital21 og fremtidens arbeidsliv.

– Digitaliseringen er allerede i ferd med å få stor betydning for både samfunnslivet og næringslivet, forteller Gaute Knutstad. – Den blir gjennomgripende, og er en industriell revolusjon. Det betyr at vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse på tvers, utvikle teknologier som fungerer på tvers og utvikle bedrifter som opererer på tvers.

Digital21, regjeringens satsing innen digitalisering, har gjennom ett år sett på hvordan dette kan gjøres på en måte som kommer hele bredden av næringslivet til gode, og som bidrar til at næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i takt med digitaliseringen. På konferansedag 2 forteller Gaute og Mats om dette temaet under plenumssesjonen kl. 09:00.

Årets Leanvirksomhet

Et av de høydepunkter på konferansen er tildelingen av prisen for "Årets norske Leanvirksomhet", som blir utlyst under festmiddagen første dagen. Årets finalister er:

  • Equinor Mongstad
  • GKN Aerospace Norway
  • Glencore Nikkelverk
  • Hydro Aluminium Høyanger
  • Hydro Aluminium Sunndal

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter finalistene tidligere på dagen, under sesjonen ledet av Kjetil Staalesen i LO. Prisen har som formål å løfte frem virksomheter som representerer ledende praksis innen Lean i Norge, for å gi dem anerkjennelse og for at andre virksomheter kan lære av og bli inspirert av dem.

Program

Under konferansen bidrar SINTEF Manfuacturing spesielt med dette:

Dag 1:

Dag 2:

Her finner du konferansens hele program.

Hva er lean?

Lean både er en overordnet filosofi for samhandling av arbeidsoppgaver og organisering, og en rekke verktøy som kan implementeres på et mer operasjonelt nivå. Ved god balansering av filosofisk ståsted og forbedringer på operasjonelt nivå kan bedriften oppnå virksomhetsutvikling. Dette vil videre styrke organisasjonens konkurransekraft. Forbedringsarbeidet må være godt forankret i alle nivåer i organisasjonen og ha et langsiktig fokus. Dette oppnås ved å fokusere på mennesker, gjennom gjensidig respekt, ved delegering av utfordringer og å dyrke det beste i hvert enkelt individ, i samspill med prosesser og dets input og output.

Visste du at SINTEF Manufacturing arrangerer kurs innen Lean? Se vårt kursprogram.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson