Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF bidrar til innovasjon i vannsektoren

Demoanlegg ved Hoffselva
Forskere fra SINTEF og IWW på befaring sammen med Inrigo AS på demoanlegget ved Hoffselva i Oslo. Foto: SINTEF Byggforsk
Vannsektoren trenger nye løsninger for å håndtere overløpsvann i perioder med ekstremnedbør. SINTEF er på saken.

Dessin er et EU-prosjekt der man på fem forskjellige steder i Europa demonstrerer innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle vanndirektivets krav til vannkvalitet.

Vurderer ulike løsninger

I Norge er det Hoffselva i Oslo kommune som er demonstrasjonsområde. Her står vannkvalitet i fokus, og man vurderer ulike løsninger for lokal behandling av overløp fra avløpsnettet.

Hoffselva strømmer inn i et tett befolket område. Som et viktig naturlig element i det urbaniserte miljøet, tilbyr Hoffselva rekreasjonsområder som påvirkes av vannkvaliteten.

– Den største utfordringen i Hoffselva er dårlig vannkvalitet forårsaket av overløp fra avløpsnettet, spesielt ved kraftig regn. Forebyggende tiltak er påkrevet av vanndirektivet, og en fireårig reduksjonsplan er utarbeidet. Men det er usikkerhet rundt effekten av de foreslåtte løsningene, sier seniorforsker Herman Helness ved SINTEF Byggforsk.

Redusert utslipp fra overløpsvann vil kreve tiltak i lang tid framover. Separering av fellessystem og lokal håndtering av overvann vil være foretrukket i mange tilfeller. Det er likevel behov for løsninger for å redusere utslipp fra overløp man ikke kan legge ned.

Overløpsvann kan behandles lokalt

– I Dessin har vi demonstrert en løsning med filtrering av overløpsvann, og en løsning med lamellsedimentering. Anleggene blir overvåket og dataene kommuniseres til et sentralt kontrollsystem. Målet er å vise at man kan behandle overløpsvann lokalt på en effektiv måte som også kan forsvares kostnadsmessig, sier Helness.

Dessin har også utviklet metodikk for å vurdere bærekraften av løsningene og effekten av disse på verdiene vi får fra naturmiljøet, eller økosystemtjenester, i demonstrasjonsområdet. Langs Hoffselva er det spesielt påvirkningen på verdien av rekreasjonsområdet som har vært studert. I dette arbeidet er også beboerne i området blitt involvert gjennom målinger og observasjoner på utvalgte steder langs Hoffselva.

– Flere innovasjoner er nødvendige for å beskytte økosystemer i urbane strøk og for å sikre stabil vannmengde og -kvalitet, sier Helness.

Fakta om Dessin

EU-prosjektet Dessin (Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector) går fra 2014-2017, og har et konsortium med SINTEF, Inrigo AS, Oslo kommune v/VAV, Leif Kølner Ingeniørfirma AS samt 19 utenlandske partnere.

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

DESSIN

Prosjektvarighet:

01.01.2014 - 31.12.2017

Kontaktperson:

Herman Helness

Utforsk fagområdene

Kontaktperson