Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt filter fjerner kjemikalier på avveie

Av-ising av fly forurenser bakken. Nå skal ny filterteknologi testes ut mot problemet på Sola flyplass, etter vellykkede labforsøk. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Av-ising av fly forurenser bakken. Nå skal ny filterteknologi testes ut mot problemet på Sola flyplass, etter vellykkede labforsøk. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Først skal det brukes til å samle kjemikalier fra flyenes avising. På sikt skal filteret også benyttes i byområder. Der skal det fange miljøgifter, forurensing og sannsynligvis mikroplast.

Overvann i bystrøk er ofte svært forurenset, derfor er det viktig å få renset dette på en best mulig måte før det renner ut i naturen.

SINTEF og NTNU har gjort forsøk med et nytt filter som kan rense overvann ved rullebaner på flyplasser. Etter flere labtester har de kommet frem til at filteret med riktig design og optimalt filtermedia kan fjerne kjemikalier brukt under avising. Men løsningen kan også brukes i byer, hvor asfalt og andre dekker skaper overvann som ofte er ganske forurenset. Til vinteren skal filteret prøves ut på Sola flyplass.

Suger opp kjemikalier og forurenset vann

– På laben testet vi filteret med prøver av overvann fra Værnes flyplass som inneholdt kjemikalier og sedimenter. Filtermediet fungerte godt, men vi så at det var nødvendig å tilsette noen næringsstoffer for å forbedre den biologiske aktiviteten slik at renseprosessen blir mer effektiv, sier SINTEF-forsker Kamal Azrague.

Han står bak  forsøkene i samarbeid med kollega Gema Raspati og NTNU-professor Tone Merete Muthanna og student Hanna Kristine Haug Lindseth.

Nå er filteret, som opprinnelig brukes til vannrensing modifisert og testet, og til vinteren skal filteret altså brukes på Sola. Dette er viktig blant annet fordi bruk av kjemikalier øker om vinteren og overvannet inneholder derfor mer biologisk nedbrytbart organisk stoff. Når det renner ut i fjorden ved siden av flyplassen vil det øke biologiske aktiviteter og redusere oksygeninnholdet, slik at vannkvaliteten forringes.

Når filteret har tatt opp kjemikaliene, blir disse brutt ned av bakteriene som finnes i filteret – og ender opp som biologisk materiale.

Forskningsprosjektet er en del av Klima 2050, hvor SINTEF og NTNU jobber med utfordringer knyttet til økte klimaforandringer på flyplasser sammen med Avinor og industripartnerne Leca og Skjæveland Gruppen.

Opprinnelig brukt i avløp

Filteret er basert på såkalt filterseng-teknologi. Løsningen inneholder et filtreringssystem med en seng av Filtralite, et spesialprodukt for vann- og avløpsrensing produsert av Leca.

Ifølge forskerne er fordelen med denne løsningen at det har en stor og fuktig overflate med en porøs kjerne som er et meget godt habitat for mikroorganismer som fjerner kjemikalier brukt under avising av fly. Basert på resultatene så langt har de funnet ut at filteret blir mest effektivt med et lag på cirka 20 centimeter.

Firmaet Storm Aqua (fra Skjæveland) har laget filtersystemet som inneholder Filtralite.

– Dette har vi implementert i pilotsystermet som skal testes ut på Sola. Her får vi se hvordan filteret fungerer ute i den virkelige verden. Det blir spennende å se hvor mye vi klarer å rense bort. Om testene er positive vil denne løsningen kunne brukes på flyplasser for å forbedre fjordens økosystem. Industripartnerne våre er også spente og ser store økonomisk muligheter, sier Raspati.

F.v.: NTNU-student Hanna Kristina Lindseth og forskerne Kamal Azrague og Gema Raspati i SINTEF. Foto: SINTEF

Testes mot mikroplast fra bildekk

Opprinnelig har forskerne utviklet filteret til nettopp flyplasser, men det skal også testes ut for å rense overvann i byer og for å samle kjemikalier som kommer fra veier og tunneller.

Forskerne er allerede i gang med å bygge en pilot som skal testes ut på E6.

– Her vil det fjerne forurensning, som for eksempel tungmetaller, organiske miljøgifter, salt og partikler fra overvannet før det renner ut i blant annet elver og grunnvann. Filteret er også ment å kunne brukes mot mikroplast. Dette er viktig ettersom plast fra bildekk er et stort problem, sier Azrague.

Når filteret brukes i denne sammenhengen, er det imidlertid ikke mulig å sette bakterier på jobben med å bryte ned de uønskede forbindelsene.

– Filteret har en ren oppsamlingsfunksjon, og holder stoffene på plass, sånn at de ikke havner i naturen, opplyser Kamal Azrague i SINTEF.

I byer kan filteret blant annet plasseres i sandfang, som del av undergrunnen til såkalte grønne grøfter  og ved veidekker som ikke er tette. Her vil det fange opp forurensing, som tungmetaller, drivstoff, mikroplast og andre organiske stoffer fra trafikken.

– Det er spesielt viktig når den første nedbøren kommer ettersom denne fanger opp ekstra mye forurensing som har samlet seg på asfalten siden forrige gang det regnet, sier Azrague.

SINTEF-forskerne har også testet filtermediets vannkapasitet i forbindelse med flom.

– På laben har filtermediet vist at det kan operere over lang tid og fange opp mange partikler, men til tross for at dette er et filter med dybdefiltrering, så vil det være fare for at det går tett. Dette vil vi se nærmere på i fremtiden, opplyser forskerne.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Utforsk fagområdene