Til hovedinnhold
Norsk English

Gir råd om gjennomføring og bruk av tilstandsanalyser

Tilstandsanalyse
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
En godt planlagt tilstandsanalyse med tydelig omfang og formål kan gi verdifull informasjon om hvilken tilstand en bygning er i, og hvilke konsekvenser denne tilstanden kan få.

Resultatene fra en tilstandsanalyse kan være et godt grunnlag for å fastslå bygningers funksjonalitet og potensial, utarbeide vedlikeholdsplaner eller gi overslag over kostnader ved skadeutbedring. Men for å unngå dårlig eiendomsforvaltning og dårlig kostnadseffektivitet, må omfanget av analysen være tilpasset til formålet. Blant annet må man gjøre hensiktsmessige valg av referansenivå og analysenivå.

Gode råd om forarbeid og planlegging

Byggforskserien, 700.305 Tilstandsanalyse av bygninger og bygningsdeler, gir gode råd til og oversikt over hvordan man gjennomfører en tilstandsanalyse.

Anvisningen tar for seg metode for tilstandsanalyse etter prinsipper i NS 3424, fra forarbeid og planlegging – til tilstandsregistrering, vurdering og rapportering. Spesielt gir anvisningen råd om forarbeid og planlegging av tilstandsanalysen.

Som et nyttig supplement til sjekklister eller registreringsskjema, gir anvisningen også oversikt over hvor i Byggforskserien man finner beskrivelser av vanlige skader og utbedringsalternativer for ulike konstruksjonstyper.

Kontaktperson