Til hovedinnhold
Norsk English

eForFuels - Drivstoff fra CO2 og strøm

SINTEF deltar i eForFuel, et spennende EU-finansiert F&U prosjekt med målsetning å levere et bærekraftig alternativ til fossil drivstoff ved å bruke strøm og mikroorganismer til å konvertere CO2 til fornybart drivstoff.

 

  • eForFuel er et Horizon 2020 EU prosjekt lansert i mars 2018 og planlagt over de neste 4 år med finansiering på rundt 4 millioner Euro.
  • Prosjektet er koordinert av forskere ved Max Planck Institute (MPI), Molecular Plant Physiology, i Tyskland med imponerende deltakelse av 14 partnere fra industri og akademia fra 9 EU medlems- og assosierte land.
  • eForFuel er et sterkt tverrfaglig prosjekt med mål om at forskningen skal bidra til et bærekraftig alternativ til fossilt drivstoff.

Drivhusgasser (spesielt CO2) emitter fra forbrenning av fossilt drivstoff er en betydelig pådriver for klimaendringer og en global trussel til samfunnet og miljøet. Det er følgelig veldig viktig å erstatte fossilt drivstoff med alternative, bærekraftige kilder. Tidlig generasjons 'biodrivstoff' konkurrerer om tilgjengelige landressurser og begrenser jordbruksproduksjon av matvarer. Disse kan derfor ikke erstatte fossilt drivstoff uten å undergrave matforsyning og redusere biologisk mangfoldighet. For å takle dette problemet leverer eForFuel en unik løsning ved å utnytte ressurser som i prinsippet er ubegrensede og uavhengig av landområder; CO2, strøm og vann.

- Det som gjør eForFuel unikt er den bærekraftige produksjonskjeden som konverterer CO2 utslitt og strøm fra fornybare kilder til lett håndterbar maursyre, som så fødes til mikrober som produserer fornybart drivstoff, sier prosjektkoordinator Arren Bar-Even fra Max Planck Institute.

eForFuel har som mål å etablere og demonstrere en unik integrert elektro-bioreaktor, som automatisk integrerer CO2 elektro-reduksjon, maursyre produksjon og biokonvertering til hydrokarboner for drivstoff. Dette integrerte systemet vil fungere som et springbrett i overgangen for til fornybar produksjon av drivstoff og karbon-baserte kjemikalier.

- Vi skal kombinere vår ekspertise innen materialteknologi og elektrokjemi for optimalisering av elektrokjemisk konvertering av CO2 til maursyre, i et samarbeid med University of Stuttgart og University of Alicante", forklarer Paul Inge Dahl, som leder SINTEFs aktivitet i prosjektet.

Alejandro Oyarce, Kaushik Jayasayee og Edel Sheridan fra SINTEF vil levere et viktig bidrag til eForFuel ved å forske på den elektrokjemiske halvcellen som produserer oksygen fra vann. Denne kobles så til halvcellen hvor CO2 reduseres til maursyre.

Oppdateringer finnes på www.eforfuel.eu og på Twitter @eforfuel

Projektkoordinator:
Arren Bar-Even (Max Planck Institute)
email:
telefon: +49-(0)331-5678910

eForFuel, som ble lansert i mars 2018 i Berlin, er et 4-årig prosjekt finansiert av EUs Horizon 2020 Research and Innovation program under grant agreement No.763911

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.03.2018 - 28.02.2022

Kontaktperson:

Paul Inge Dahl

Utforsk fagområdene

Kontaktperson