Til hovedinnhold
Norsk English

eForFuel - Drivstoff fra CO2 og strøm

For at drivstoff fra bioraffineri skal kunne erstatte drivstoff fra fossile kilder, må vi identifisere råmaterialer som er tilgjengelig i overskudd og i stor skala uavhengig av landarealer for jord- og skogsbruk. Her foreslår vi å bruke elektrisitet - fortrinnsvis overskudd-strøm fra fornybare kilder - som eneste energikilde for mikrobiell vekst og konvertering av CO2 til drivstoff.

Kontaktperson

Vi tar sikte på å overkomme begrensinger med tidligere teknologier ved å bruke fullstendig løselig maursyre som mellomledd mellom elektrisk strøm og levende celler. I en integrert elektrobioreaktor vil CO2 bli redusert til maursyre ved en meget høy rate. Maursyren vil bli konsumert av en utviklet E. coli for å produsere propan og isobuten, gassformige hydrokarboner som er lette å skille fra væskefasen. Både propan og isobuten kan videre omdannes til et utvalg av produkter, inkludert gode drivstoffsubstitutter (f.eks. iso-oktan) ved bruk av konvensjonelle kjemitekniske prosesser.

Vår tilnærming omfatter virkelig en tverrfaglig innsats. Materialforskere vil designe nye elektrodesammensetninger og strukturer, som vil benyttes av elektro-kjemikere for å optimalisere den elektrokjemiske maursyreproduksjonen med høy effektivitet og strømtetthet. Bioingeniører vil tilpasse E. coli til vekst på maursyre via to syntetiske assimileringsruter, spesielt utviklet for å passe metabolismen av denne modell-bakterien. Syntetiske ruter for biosyntese av propan og isobuten vil bli implementert i formatotrofiske stammer. Prosessingeniører vil konstruere en unik elektrobioreaktor for å støtte simultan maursyreproduksjon og -konvertering. Miljøeksperter vil analysere fordelene med den foreslåtte teknologien, og prosjektets visjon og resultater vil bli formidlet til de vitenskapelige miljøene og allmennheten. Teknologien i dette prosjektet kan virke som et springbrett for en endring i måten vi produserer våre kjemikalier og drivstoff på.

SINTEF er partner in the project.

Konsortium:

 • MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV, Germany (Coordinator)
 • UNIVERSITAET STUTTGART, Germany
 • UNIVERSIDAD DE ALICANTE, Spain
 • SINTEF AS, Norway
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, France
 • WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE, Israel
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE, United Kingdom
 • ALTAR, France
 • GLOBAL BIOENERGIES, France
 • C3 BIO-TECHNOLOGIES LIMITED, United Kingdom
 • ARCELORMITTAL BELGIUM NV, Belgium
 • IFEU - INSTITUT FUR ENERGIE UND UMWELTFORSCHUNG HEIDELBERG GMBH, Germany
 • BIOFACTION KG, Austria
 • IN SRL, Italy

   
Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 forsknings- og innovasjnsprogram under GA nr. 763911

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2018 - 28.02.2022