Til hovedinnhold
Norsk English

Digital21 bør utforme nasjonal strategi for kunstig intelligens

Styringsgruppen i Digital21. Bilde: Tekna / Mikkel Moe
Styringsgruppen i Digital21.Her avbildet ved presentasjonen av Digital21-rapporten. Bilde: Tekna / Mikkel Moe
Norge skal utforme en nasjonal strategi for kunstig intelligens i 2019. Oppdraget bør gå til det regjeringsoppnevnte utvalget Digital21.

EU, Norge og Sveits la nylig frem en handlingsplan for kunstig intelligens som blant annet innebærer at Norge innen sommeren 2019 må utarbeide en egen nasjonal strategi for kunstig intelligens med tilhørende budsjett for investeringer.

NHO foreslo nylig at oppdraget med å lage en nasjonal strategi tildeles det regjeringsoppnevnte utvalget Digital21, som leverte sin rapport "Digitale grep for norsk verdiskaping" i september 2018.

SINTEF støtter forslaget og den begrunnelsen NHO ga.

-Det haster med å utvikle en nasjonal handlingsplan. Digital21 er rigget for å kunne ta en slik oppgave raskt, sier Morten Dalsmo, konserndirektør for SINTEF Digital, som også leder styringsgruppen for Digital21.

Styringsgruppe, ekspertgruppe og sekretariat er på plass, og budsjettet kan hentes fra de 10 millionene som er satt av på NFDs budsjett i 2019 for oppfølging av Digital21-strategien.

Hensikten med handlingsplanen på kunstig intelligens som Norge nå har vært med på å legge frem er å fremme kunstig intelligens som er "made in EU". Tiltakene som skisseres omfatter, i tillegg til de nevnte nasjonale strategiene, følgende hovedsatsninger (kilde: NHO):

  • Maksimering av investeringer gjennom partnerskap: Dette innebærer at de nasjonale strategiene berammer investeringsnivåer, nye offentlige-privat partnerskap, et såkalt scale-up fond for startups innenfor kunstig intellogens og blokkjede og en sammenkobling av sentre for kunstig intelligens på tvers av Europa
  • Etablering av såkalte "europeiske data spaces": Data spaces skal gjøre det mulig å dele data på tvers av grenser, samtidig som man opererer i tråd med de nye GDPR-reglene. Store, sikre og robuste datasett er nødvendig for at kunstig intelligens skal ha noen hensikt.
  • Satsing på kompetanse, talent og livslang læring: Det er allerede knapphet på kompetanse innenfor IKT-relaterte fag – i EU-landene som i Norge. Derfor foreslår EU-kommisjonen målrettet bruk av stipender og støtte til høyere utdanning som er relevante i sammenheng med kunstig intelligens.
  • Utvikling av etiske retningslinjer: Bruk av kunstig intelligens reiser en rekke etiske spørsmål. Derfor må det utvikles regelverk og retningslinjer som skaper tillit basert på respekt for grunnleggende rettigheter. Det første utkastet til slike retningslinjer er under utarbeidelse og skal legges frem for kommisjonen av en ekspertgruppe i mars 2019.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson