Til hovedinnhold
Norsk English

Byggereglene på ett sted

Byggeplass
Foto: SINTEF
Boka "Innføring i byggereglene TEK 17" gir en oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet.

I den oppdaterte Innføring i byggereglene TEK 17 finner du på ett sted forklart hva plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om bygningenes forhold til omgivelsene, kravene til bygninger og nødvendig dokumentasjon.

Et oppslagsverk

Boka er et oppslagsverk for prosjekterende, entreprenører, arktiekter, håndverkere og kommunale saksbehandlere, samt boligeiere som vil sette seg inn i byggereglene. Reglene for byggesaksbehandling, ansvarsrett og kontroll i byggesaksforskriften (SAK) er gjennomgått i en egen del.

– Så sant du sitter stille i huset ditt, trenger du ikke å vite noe om byggereglene. Men så snart du skal bygge om eller endre bruken, blir du ansvarlig for at reglene blir fulgt, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk.

Gir samlet oversikt

Blant temaene boka behandler grundig er plassering, estetikk og uteareal. Plasseringen av et byggverk, byggverkets estetiske utforming og hva slags atkomst og utearealer det har, henger nøye sammen. Kravene til disse forholdene står litt ulike steder i regelverket, men er samlet i ett kapittel i boka.

– Dette er et eksempel på bruksverdien til boka. I stedet for å lete rundt på måfå, finner du enkelt det du trenger når du trenger det, sier Kirkhus.

Også samarbeid mellom kommune og utbygger blir grundig gjennomgått i boka.

Gir svar på vanlige spørsmål

Innføring i byggereglene TEK 17 gir svar på sentrale spørsmål som:

  • Hvem har ansvaret for byggefeil i en byggesak?
  • Hvilke krav stilles til en bedrift som skal ha ansvarsrett i en byggesak?
  • Når må du følge kravene til nybygging hvis du skal bygge om en eksisterende bygning
  • Hvilke tidsfrister har kommunen for å behandle en byggesak?
  • Hvilke arbeider krever søknad eller melding til kommunen, og hvilke er unntatt?
  • Hvilke regler gjelder for klage i en byggesak, og hvordan går du fram?
  • Hvilke regler gjelder for sanksjoner og straff i en byggesak?

Innføring i byggereglene TEK 17

Kontaktperson