Til hovedinnhold
Norsk English

Ocean Space Centre nærmere realisering

KVU (konseptvalgutredning) knyttet til alternative løsninger for fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre.
Eksterne konsulenter har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utredet ulike konsepter for Ocean Space Centre.
Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 19. januar 2017 resultatet av en KVU (konseptvalgutredning) knyttet til alternative løsninger for fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre. Den omfattende rapporten fra eksterne eksperter konkluderer med at bygging av ny forskningsinfrastruktur på Tyholt i Trondheim vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og man går inn for SINTEFs og NTNUs anbefalte konsept med såkalt "adskilte laboratorier".

- Dette er veldig positivt, og et stort skritt i riktig retning for dette prosjektet som vi har jobbet målrettet med i over ti år, sier Vegar Johansen som er administrerende direktør i SINTEF Ocean.

- Vi er glade for at regjeringen synes å følge opp den klare prioriteringen i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, sier han.

KVU-en skal nå gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1), som er forventet ferdig før påske.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson